2010-03-16

Beslut om lidingöbanan i landstinget idag


För några timmar sedan beslöt landstingsfullmäktige att godkänna den uppgörelse som Christer G. Wennerholm och jag gjorde i höstas som innebär att Lidingöbanan räddas, rustas upp och kopplas samman med Spåväg City.

För SL:s del handlar det om en investering på 800 mkr. Byggstart är planerad til 2012 och allt ska vara klart två år senare är det tänkt.

Processen i landstinget är inte lika snabb som i kommunen, men nu när det är klubbat och klart är det dags att kavla upp ärmarna och se till att besluten genomförs. Den största utmaningen tror jag kommer att bli hur depån ska utformas för att rymma alla de nya tågen samtidigt som utformningen kommer att vara otroligt viktig ur stadsmiljösynpunkt.

3 kommentar(er):

Lidingödemokrat,  16 mars 2010 20:47  

Finner jag det sannerligen beklagansvärt att klipp- & solventiluppfinnaren, tillika Nobelpristagaren, Gustaf Dalén, med Skärsätra Villastadsaktiebolag & Co hade sådant inflytande över Södra Lidingöbanan. Hade ju densamma sannolikt annars dragits samma väg som Norra Lidingöbanan fram till Vasaplattan (Vasaplatsen; nuv. LÖ Centrum), och sedan vidare längs med Vasa-/Kottlavägen förbi Lidingö Högre Allmänna Läroverk fram till Kottla Station, istället för som blev fallet söder om Herseruds Villastadaktiebolags domäner, ut i vildmarken fram till Skärsätra. Är det för övrigt anledningen till att det är så breda fria ytor längs med Vasavägen från Vasaplatsen till läroverket; plats för spårvagn hade vigts längs med automobilvägen vilket syns än idag.

Lika beklagansvärt är det till att finna att Norra Lidingöbanan lades ner.

Skänk i denna stund Bromma och Nockebybanan en tanke; slingrar sig fram till Nockeby som densamma gör än idag. Utbyggd i etapper från tiden då det begav sig; 20-talet, även om den gick ända in till Stockholm innan etappen från Alvik till huvudstaden omvandlades till tunnelbana.

Gott av Paul att arbeta för Lidingöbanan och sporra densamma över de byråkratiska hindren.

Jonas Lundgren 18 mars 2010 12:45  

Hej

Härligt att den oheliga alliansen mellan moderaterna, centern och vänsterpartiet gick hem och att Lidingöbanan är räddad.

Tack för gott samarbete i frågan.

/Jonas Lundgren
Lidingövänstern

Paul Lindquist 18 mars 2010 14:54  

Jonas!

En liten korrigering, de partier som bildade den oheliga alliansen 2004 var Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

Centerpartiet var inte med liksom inte heller Lidingöpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet.

Dock ska sägas att det var ett enigt fullmäktige som ställde sig bakom förhandlingsresultatet i höstas.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP