2010-03-29

Ny ordförande i Lidingömoderaterna

Vid helgens årsmöte valdes Inger Granlund till ny ordförande i Lidingömoderaterna efter Allan Palm. Inger har lång kommunalpolitisk erfarenhet, bl a har hon varit ordförande i tekniska nämnden och sitter idag som ledamot av kommunstyrelsen och är ordförande i bostadsutskottet.

Ny vice ordförande blev Alexandra von Seth och nya ledamöter Michael Anderberg och Niclas Karlsson. Hela styrelsen finns presenterad på Lidingömoderaternas hemsida.

Med Inger och Alexandra i spetsen tar vi nu avstamp inför den kommande valrörelsen, där ambitionen är att säkra fyra nya år för frihetens idéer på nationell, regional och lokal nivå.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP