2010-03-10

Läkaresällskapet tar avstånd från manlig omskärelse

Svenska Läkaresällskapet är kritiska till att genomföra manlig omskärelse på icke-medicinska grunder. I en rapport skriver Delegationen för medicinsk etik bl a följande:

"Ingreppet bör endast utföras om den som berörs kan ge sitt samtycke till åtgärden. Eftersom det oftast rör sig om barn, så kan man inte förvänta sig att barnet kan ta till sig och förstå den givna informationen om ingreppet förrän i senare delen av tonåren.

Det är därför etiskt tvivelaktigt att på icke medicinska grunder utföra omskärelse på ett barn som inte själv har haft möjlighet att delta i beslutet.

Delegationen för medicinsk etik anser att beslut om icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar är svårförenligt med respekt för barnets rätt till integritet och självbestämmande samt med hänsyn till barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Det finns därför skäl att avvakta med ett sådant ingrepp till dess att barnet självt kan samtycka till åtgärden."

Det är ett välkommet besked. Samhällets självklara avståndstagande från kvinnlig omskärelse måste i framtiden även omfatta pojkar. Något annat är inte rimligt i ett jämställt samhälle.

Läs även: SNOP Genderrorism

12 kommentar(er):

Anonym,  10 mars 2010 kl. 13:01  

Det är verkligen anmärkningsvärt att ett kommunalråd som du inte kan skillnaden mellan kvinnlig könsstumpning och manlig omskärelse. Det är två skilda saker. På kvinnor tar de bort hela klitoris och oftast syr de ihop underlivet, med lämnar endast lite plats för att urinera för att kvinnan/flickan inte ska ha sexuellt umgånge med någon innan hon har gift sig.

- Medan på pojkar tar man bort en liten del av förhuden (inte hela förhuden).
Inga bestående men, får pojkar av omskärelsen heller.
Vi bor i ett multikulturellt samhälle och like it or not, vi har olika bakgrund.
Mitt råd till dig som kommunalråd och även Allianskollega är att du läser in dig och träffa gärna svenskar med olika etniska och kulturella rötter.
Avni Dervishi

Paul Lindquist 10 mars 2010 kl. 13:33  

Avni!

Visst finns det skillnader mellan manlig respektive kvinnlig omskärelse/könsstympning, men all kvinnlig omskärelse är inte så extrem som du beskriver. Ändå är även mindre omfattande ingrepp på flickor på goda grunder förbjuden.

Så borde det även vara för pojkar som inte själva kan ge sitt samtycke.

Visst lever vi i ett mångkulturellt samhälle och det är jag den förste att bejaka, men om vi kan förbjuda barabariska kulturella/religiösa traditioner som kränker flickor, borde vi också kunna göra det för pojkar.

Om en vuxen man vill låta omskära sig jar jag inga invändningar för då är det hans eget beslut, men föräldrars religiösa övertygelse eller kulturella traditioner ska inte få leda till att ett litet oskyddat barn utsätts för ett onödigt och riskabelt ingrepp som faktiskt ger bestående men för livet.

Lidingöbo,  10 mars 2010 kl. 13:53  

Jag hörde att Paul skulle ordna boende på Lidingö för så kallade ensamstående flyktingbarn.

Så Paul är den förste att bejaka det mångkulturella samhället?

Kommunen lägger ned bostadsförmedlingen för sina egna invånare men i ren PK-anda ordnas bosättningar för alltfler utlänningar här på ön.

Hela Sverige håller på att gå mot en total katastrof.

Mångkultur eller välfärd? Det är bara att välja. Och Sju(-k-)klövern väljer mångkultur.

Nedmonteringen av Sverige - de små stegens tyranni.

Paul är kanske rädd för att bli uthängd av Janne på (S)(V)T, likt Lidingöfolkpartisten blev för någon halv generation sedan eller så.

Lidingös älder ungdomar (20+) måste köpa en bostadsrätt dyrt på den öppna marknaden. Sluga utlänningar som är medvetna om Sveriges cancersvulst till system som gynnar just dem som kommer ända från Afrika, Mellersta östern eller så för att utnyttja det sjunkande skeppet.

Jag tror inte att Paul kommer att tänka om. Att kritisera mångkulturpolitiken kan liknas vid att i dåvarande Sovjetunionen kritisera det rådande systemet. Gulag väntar. Fast här i Sverige ett mentalt sådant. Men givetvis även ett rent karriärmässigt Gulag etc.

http://politisktinkorrekt.info/2010/03/08/exklusivt-bild-pa-ensamkommande-barn-i-hokopinge/

Anonym,  10 mars 2010 kl. 13:57  

Tack för ditt svar Paul
Just bestående men, vet inte jag vad du menar, då jag själv blev omskuren som 7-årig och inte har några bestående men. (inga av mina tidigare flickvänner har klagat heller ;-)
- Det finns alltid en risk att om inte landstingen erbjuder (mot egen betalning förstås) denna tjänst, då går de till mindre seriösa läkare och kirurger där hygienen är inte den bästa med risk att pojkarna blir infekterade mm. I Tyskland för 2 år sedan tror jag det var, var det ett dödsfall av en pojke, där ingreppet utfördes av en icke-kunnig läkare med icke steriliserade verktyg. Att ingreppen skulle utföras i alla fall, är det nog ingen tvekan om. Det gäller nog bara att trygga barnens välmående. En av argumenten för, som du förstår.

ps. angående kvinnlig könsstumpning, du har rätt: de utförs på olika sätt, men huvudpoängen är att de inte ska ha sexuella umgängen innan de gifter sig, dvs att de ska tappa "känslan" i underlivet.
- Självklart respekterar jag din åsikt, men jag tycker bara annorlunda i frågan. Tack för ditt svar.
Avni

Anonym,  10 mars 2010 kl. 14:00  

Det handlar nog knappast om att inte våga kritisera mångkulturen, utan om att erbjuda människor i nöd boende. Alla ära om Lidingö kommun tar hand om ensamkommande flyktingbarn.

Anonym,  10 mars 2010 kl. 19:26  

@Anonym, 10 mars 2010 13.01 &
@Anonym, 10 mars 2010 13.57

Det påstås att omskärelser inte ger några bestående men.
Den skada som alla råkar ut för är:

Känsliga nervändar tas bort vilket försämrar sexlivet.

Ollonet förlorar det mekaniska skyddet som ska skydda mot mekanisk nötning och uttorkning
vilket leder till en försämrad känslighet.
Denna process pågår under hela livet tills sex blir i det närmaste omöjligt.
Läs om Ron Miller som råkat ut för just detta:
http://www.notjustskin.org/node/55
I USA där omskärelser tyvärr fortfarande är vanligt,
finns nu förhudsproteser att köpa för att råda bot på just detta problem.
Läs mer om SenSlip: http://www.viafin-atlas.com/senslip.php

Förhuden har många funktioner som tyvärr är okända för de flesta.
Exempel:Skydd mot infektioner, hormonutsöndring, feromonutsöndring är bara några exempel.

Det påstås också att det är ett ofarligt ingrepp vilket inte stämmer.
Vi hade för några år sedan ett dödsfall på ett svenskt sjukhus efter en omskärelse.
Spädbarn är känsliga, de är speciellt känsliga för infektioner, förblödning, bedövning.
Sövning är direkt olämpligt.

Det påstås också att
"Just bestående men, vet inte jag vad du menar, då jag själv
blev omskuren som 7-årig och inte har några bestående men."
Hur kan man påstå något sådant om man inte haft sex före resp efter omskärelsen.
Jag antar att en 7-åring inte haft sex.

Dessutom är det djupt oetiskt att omskära barn som inte själva kan ge sitt samtycke.
Där håller jag med Svenska Läkaresällskapet och Paul L.

Jonas Lundgren 11 mars 2010 kl. 09:02  

Hej

Utmärkt ställningstagande. Dock bör man tänka på det faktum att många svenska pojkar behöver omskäras i medicinskt syfte då deras förhud håller på att växa igen. Tar för givet att det inte är den sorts omskärelse läkarförbundet tar avstånd från.

Mvh
/Jonas Lundgren
Vänsterpartiet Lidingö

Anonym,  11 mars 2010 kl. 18:09  

@Jonas Lundgren
Medicinskt motiverade omskärelser är (eller borde vara) ytterst ovanliga.
Många omskärelser sker på barn helt i onödan på inrådan av läkare som är positiva till ingreppet.
Det går inte att avgöra om det finns ett problem förrän after puberteten, när kroppen vuxit färdigt.

Det finns också okunniga läkare som uppmanar föräldrarna att dra tillbaka
förhuden på mindre barn.
Detta kan orsaka phimosis.
Förhuden på mindre barn sitter fast ungefär på samma sätt som våra naglar sitter fast mot nagelbädden.
Efter några år släpper denna "försegling".
Man får absolut inte forcera tillbaka förhuden på ett barn eftersom det kan orsaka skador som kan kräva kirurgiskt ingrepp senare i livet!

Mao borde medicinskt motiverade omskärelser vara få och dessutom finns idag alternativa behandlingsmetoder.

Anonym,  11 mars 2010 kl. 18:13  

Tycker som signaturen "Lidingöbo".
Håller helt med. Äldre kastas på soptippen. MEN s.k. flyktingar skall det satsas på. ett ex:
En svensk ungdom på ca 20 år, som vill bo här får snällt oftast ordna det genom köp av lägenhet. Nån miljon kronor minst kostar detta. I ett annat nybyggt hus, intill kostar lägenheterna mycket mer. Här flyttar en flyktingfamilj in. 8 personer. Snyggt och nytt, kostar minst 10 000 kr/mån. Detta slipper dom betala utan "samhället" betalar.
Rättvist? Riktigt? Dags att säga ifrån nu!!!

Lidingöbo,  11 mars 2010 kl. 19:17  

I och för sig var ämnet omskärelse men jag tycker det är av yttersta vikt att Lidingös kommunalråd får information i frågan om sk flyktingbarn.

Den förre nydemokraten Ian Wachtmeisters blogg är ett utmärkt forum för att vidga perspektivet. Just i detta ämne är nedanstående blogginlägg av Ian Wachtmeister att rekommendera.

http://ianwachtmeister.wordpress.com/2010/02/28/vad-ar-ett-flyktingbarn-vem-bestammer-det/

~

För övrigt håller jag med Lidingös kommunalråd Paul Lindquist. Det borde vara helt förbjudet att stympa barn. Jag råkade se någon kortare debatt i detta ämne. Där var en judisk läkare som förespråkade stympning (fast han använde givetvis inte det ordet), och en svensk läkare från just Svenska Läkarsällskapet om jag icke missminner mig som hade en förnuftigare uppfattning i frågan.

På svenskt vis lyckades hela debatten genomföras utan att man ens använde ordet judiskt eller liknande. Det talades bara om tusenåriga traditioner. Så PK.

Anonym,  29 april 2011 kl. 11:27  

Hans Rosling (professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet) anger minskade smittorisken för HIV som motivation till könsstympning av små pojkbebisar.

Själv undrar jag hur stor är risken att ett barn - en bebis - blir smittad via ett samlag? Är inte risken 0%?

hehheej,  11 december 2011 kl. 12:08  

Förbjud könsstympning och amputation av barn.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP