2010-03-23

Varför inte prata med oss först?

Blev på förmiddagen uppringd av en reporter från Lidingö Tidning som undrade hur jag ställer mig till ett utspel från Centerpartiets biträdande landstingsråd, Gustav Andersson, om att göra Gåshaga till ett resecentrum för skärgårdstrafiken likt Vaxholm idag.

Tanken är tydligen att utnyttja kopplingen till Lidingöbanan och få restauranger och företag att etablera sig där.

Jag kan inte på rak arm bedöma om förslaget är bra, därtill vet jag alldeles för lite om det (och varken på landstingets eller Centerpartiets hemsida eller på Anderssons blogg går det att hitta någon information), men tycker att det är myckligt märkligt att en ledande företrädare från landstinget inte först tar kontakt med oss och diskuterar vilka förutsättningar det finns för en utveckling vid Gåshaga Brygga innan han gör ett medieutspel.

4 kommentar(er):

Gustav Andersson 23 mars 2010 18:22  

Hej Paul och tack för Lidingö kommuns konstruktiva medverkan i att rädda och utveckla Lidingöbanan.

Jag kommer att blogga om Gåshaga i morgon. Avsikten är att väcka en diskussion kring Lidingöbanans potential att bidra till utveckling av skärgårdens kollektivtrafik och besöksnäring. Jag kommer att påpeka det jag sagt hela tiden, dvs. att en förutsättning för en utveckling av Gåshaga som någon form av knutpunkt mot skärgården är att det finns ett positivt intresse från områdets aktörer samt kommunen.

Jag tycker dock inte att det är konstigt att jag inte talat med dig först. Landstinget är en arena för det regionala perspektivet i politiken. Skärgårdspolitiken som jag ansvarar för går över kommungränserna. satsningen på Lidingöbanan är ett utflöde av centerpartiets ambitioner i lika hög grad som av moderaternas. Därmed är det också rimligt att jag från mitt politiska ansvarsområde kan utveckla idéer och resonemang som berör även lidingös område. Däremot skulle jag aldrig drömma om möjligheten av att verkligen kunna genomföra något utan samarbete mellan kommun och landsting. Men diskussionen måste vara fri och jag är väldigt nyfiken på vad den kan föra med sig.

Vänliga hälsningar,

/Gustav Andersson, landstingsråd (c) med ansvar för bl a skärgårdsfrågor.

Paul Lindquist 23 mars 2010 22:39  

Gustav!

Du får naturligtvis göra vilka politiska utspel du vill, men om du vill åstadkomma något och inte enbart söker det mediala strålkastarljuset för egen del hade jag uppskattat om du hade kontaktat mig först. Så arbetade i alla fall jag och Christer G Wennerholm när vi tillsammans förhandlade fram avtalet om Lidingöbanan.

Om du dessutom är ansvarig för ”skärgårdsfrågor" hade det varit trevligt om du hade hört av dig någon gång. Lidingö är ju faktiskt en av länets skärgårdskommuner, den enda utan fastland och dessutom ägare till Björkskärs och Stora Nassa skärgårdar. För även om landstinget har ett "regionalt perspektiv" så är det ändå kommunerna som bär huvudansvaret.

Anonym,  23 mars 2010 23:30  

Ja, och om Paul Lindquist vill åstadkomma något för Gåshagas och Lidingös bästa är det väl klokt att visa en öppen och samarbetsvillig attityd i stället för en "prinsessa på ärten"-inställning. Som Gåshagabo välkomnar jag Gustav Anderssons initiativ. Det låter spännande.

Anonym,  24 mars 2010 15:41  

Vadå samarbetsvillig attityd? Ska vårt kommunalråd stå på pass när en okänd landstingspolitiker behagar göra ett medieutspel som han inte ens har den goda smaken att informera om först.

Nä, Paul Lindquist har viktigare saker att göra än så

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP