2010-03-14

Öppenhet - nej tack!

Näringsminister Maud Olofsson har skrivit om regeringens satsning på kvinnligt företagande på Tillväxtverkets hemsida. För detta har hon KU-anmälts av socialdemokraten Hans Hoff.

Är det något i det politiska innehållet Hoff är missnöjd med? Nej inte vad jag vet, utan det han kritiserer är att näringsministern för fram sina "egna tankar och idéer om det politiska alternativet" på Tillväxtverkets hemsida.

Så i socialdemokratins Sverige får en ansvarig minister inte kommunicera ut regeringens politik på en statlig myndighets hemsida vars uppdrag utgår från regeringens regeleringsbrev. Det är onekligen en intressant syn på öppenhet och kommunikation med medborgarna.

Tycker inte socialdemokraterna att det är bra att väljarna vet vad regeringens politik går ut på? Eller ligger kanske snarare problemet i att det är borgerlig politik som kommuniceras ut?

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP