2010-03-31

Regionkommitténs ordförande tvingas sannolikt att avgå

Trots att svensk media (för vilken gång i ordningen minns jag inte) dömt ut Silvio Berlusconis chanser i ett val blev de italienska lokal- och regionalvalen en framgång för den sittande regeringen. Möjligen beror det på att få italienare läser svenska tidningar och att svenska journalister som vanligt bedömer andra länders politik med en strikt svensk måttstock.

Tänk att det ska vara så svårt att inse att på andra håll i världen lever nänniskor med andra förutsättningar, en annan historia, en annan kultur och framförallt andra värderingar.

Det italienska valresultatet får dessutom effekt på en av EU:s institutioner, nämligen Regionkommittén som jag är ledamot av. Vår nuvarande mandatperiod inleddes i början av februari och då valdes den italienska socialisten Mercedes Bresso till ny ordförande. Både hon själv och socialistgruppen gjorde en stor affär av att hon var den första kvinnliga ordföranden någonsin, men karriären tycks bli mycket kortlivad.

En av de regioner som Lega Nord överraskande vann i var nämligen Piedmont där Bresso tills nu varit regionpresident. Eftersom hennes mandat i EU:s Regionkommitté baseras på detta uppdrag är hon helt plötsligt inte längre valbar och kommer därför med stor sannolikhet tvingas avgå, inte bara som regionpresident i Piedmont, utan även som ordförande i Regionkommittén. Och detta efter bara två månader i sin nya roll.

Såvida hon inte har eller snabbt kan få ett nytt lokalt eller regionalt mandat i Italien på vilket hon åter kan bli valbar till Regionkommittén återstår inget annat för socialistgruppen att hitta en ny ordförandekandidat.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP