2010-03-15

Fyra initiativ från Alliansen


Det övergripande målet i höstens riksdagsval är att Alliansregeringen ska få förnyat förtroende att leda Sverige.

För att nå detta mål har vi mellan Allianspartierna enats om att tillsammans ta fyra initiativ:

1. Vi ska tala om framtiden
För väljarna handlar val alltid om framtiden. Alliansen ska i god tid innan valet möta väljarna med en tydlig reformagenda för nästa mandatperiod.

2. Vi ska fördjupa Alliansens samarbete
Varje väljare ska kunna känna sig trygg med att Alliansen har en finansierad och genomtänkt politik till svar på Sveriges utmaningar. I höstens val ska vi möta väljarna med gemensam Allianspolitik på fler områden och synas mer tillsammans än i förra valet.

3. Vi ska avkräva vänsteroppositionen gemensamma svar
Höstens val står mellan två regeringsalternativ med olika idéer om Sveriges framtid. Vi ska avkräva vänsterpartierna svar om hur deras gemensamma och finansierade politik ser ut, särskilt med avseende på den ekonomiska politiken.

4. Vi ska kavla upp ärmarna
Under de sex månader som är kvar till valet ska partierna i Alliansen var för sig och tillsammans göra den största politiska mobiliseringen i Sveriges historia. Vi ska maximera antalet personer som deltar i vår kampanj och presentera möjligheter att engagera sig direkt i Alliansen. Det fristående nätverket Alliansens vänner är ett bra exempel på hur fler kan engagera sig för Alliansen.

Förutsättningarna och utgångspunkterna för Alliansen är väsentligt annorlunda jämfört med valet 2006.

Till skillnad mot 2006 handlar skillnaderna mellan regeringsalternativen inte främst om i vilken grad vi är eniga. I stället är det de politiska skillnaderna som står i fokus. 2006 var Alliansen ett nytt fenomen. Nu är vi ett etablerat regeringsalternativ, vilket ställer krav på oss att utveckla samarbetet för att vinna väljarnas uppmärksamhet.

I förra valet var det oppositionen som genom ett långt maktinnehav bar ansvar för hur Sverige såg ut. I valet 2010 måste vi arbeta aktivt för att fortsätta opponera på de samhällsproblem väljarna möter.

Finanskrisen har slagit hårt mot Sverige. I en turbulent tid har Alliansregeringen tagit ansvar för vårt land. Vi har varit försiktiga med nya utgifter och klarat utmaningarna bättre än många andra länder.

Nu börjar vi se en vändning komma, men den är fortfarande både bräcklig och osäker. Risken för nya kriser är långt ifrån över. Det ställer krav på att fortsätta föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Under nästa mandatperiod ska de offentliga finanserna åter visa överskott.

Finanskrisen har inneburit tuffa utmaningar, men vi är hoppfulla om Sveriges framtid. Vi tror att Sveriges bästa dagar ligger framför oss. Den viktigaste uppgiften under nästa mandatperiod är att föra en politik för fler jobb och att lägga grund för en långsiktig återhämtning.

Kärnan i vår politik för nästa mandatperiod är att fortsätta bryta utanförskapet och sätta arbetslinjen före bidragslinjen. Vi vill släppa loss den skaparkraft som finns bland entreprenörer och företagare i hela vårt land. Då kan vi förhindra att arbetslösheten biter sig fast. På sikt ska Sverige nå målet om full sysselsättning.

I vårt Sverige ska varje elev få en bra start i livet genom en skola med kunskap. Alla människor ska ha tillgång till bra sjukvård och omsorg, oavsett vem man är eller var man bor. Trygghet på gator och torg ska uppnås genom fler poliser och förebyggande arbete. Vi ska ta ledningen i miljöarbetet.

Vi är fyra partier som tillsammans har visat att vi kan ta ansvar för Sverige. Många utmaningar återstår och nu vill vi fortsätta utveckla Sverige till att bli ett ännu bättre land för alla människor.

Läs även: Aftonbladet Aftonbladet Expressen SvD DN Malin Löfsjögård Politikerbloggen Dick Erixon Mina Moderata Karameller Tokmoderaten Kent Persson

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP