2007-10-03

Det kom ett brev...

I senaste numret av kommunens informationstidning till hushållen, Vårt Lidingö skrev jag om att integration är allas vårt ansvar och jämförde med mina egna upplevelser som invandrare i USA för tiotalet år sedan.

Som så ofta när man diskuterar invandring och integration blir det starka reaktioner från en del människor, så också denna gång.

Som ett brev på posten fick jag nämligen en urriven sida från det senaste numret av tidningen med just min ledar. Den innehöll även en del handskrivna kommentarer som inte lämpar sig för tryck och som avslutas med att vederbörande skulle rösta på sverigedemokraterna nästa gång.

Det intressanta är att i stort sett alla främlingsfientliga kommentarer jag har fått genom åren har liksom denna varit anonyma. Hur kommer det sig att dessa människor inte vågar stå för sina åsikter? Inser de själva att de är fördomsfulla, men helt enkelt inte kan låta bli?

Jag vet inte, men jag kan bara konstatera att väldigt lite av deras argumentation baseras på fakta. Istället bygger det oro, intolerans och okunskap. Ibland t o m ett genuint hat mot människor från andra kulturer.I vart fall är det svårt att ha en öppen och ärlig debatt med människor som väljer att vara anonyma.

6 kommentar(er):

Anonym,  3 oktober 2007 kl. 13:33  

Håller med dig om att man
måste föra en debatt/dialog sansat och balnanserat. Jag tror att det många är kritiska till, med rätta, är att det i Sverige ses som en acceptabel lösning att människor år efter år försörjs av bidrag, dvs skattepengar. Detta samt att man tyvärr gått från tanken till anpassning och istället talar om integration (vilket alltså inte tycks kräva anpassning) är fel. Om man själv åker till ett land och avser bo där, så måste man lära sig språk, kultur, osynliga koder m.m. Annars försvåras vistelsen i landet för både de nyanlända och för befintlig befolkning.

Anonym,  3 oktober 2007 kl. 17:18  

Även jag reagerade mot ledaren i tidningen. Nästan en anklagelse att vi skulle behandla folk illa!
Ansvaret är gemensamt lyfter du upp. Ytterst är ju ansvaret politikernas och även de nyanlända själva. De måste vilja komma in i samhället. Ett steg är ju språket, kan man inte det blir man väl utanför... En annan sak är det här med egenförsörjning. Har alltid röstat på M men i just den här frågan tycker jag man har tappat greppet.
50-100 000 nya är en prognos som Herr Billström redogjorde för i ett sammanhang där jag var närvarande. Klok som man är, är man tyst om vad man anser, annars blir man ju stämplad som nazist. Därav anonymiteten, i Sverige får inte frågan diskuteras om man har kritik, oavsett om den är väl underbyggd och seriös. Naturligtvis ska väl andra länder också ta ansvar, inte minst grannländer i hemregionerna. Och utan egenförsörjning , anpassning mm har jag svårt att se varför Sverige ska fortsätta med den här gåvo politiken. När jag träffar några av dina partibröder i helt opolitiska sammanhang så får man ju en liten annan bild...

N. W

Anonym,  3 oktober 2007 kl. 22:31  

Paul, eftersom jag har väldigt liknande erfarenheter som du skriver i din ledare, kan jag inte annat än att hålla med till 100%.
I det countyt i USA jag flyttade till bor det idag cirka 3 miljoner invånare, 41% av invånanarna prater ett icke engelskt språk hemma. Skulle countyt varit ett eget land hamnar det med sin BNP på ungefär 22 plats i världen.
Dett har inte åstadkommits trots invandringen utan just på grund av den diversifiering som råder.
Ett fint exempel på integreringshjälp för oss var den frivilliga organisation ”Each one tech one”. Den bestod av folk som bott här så länge att dom kunde systemet och dessa adopterade de nyinflyttade som sin kontaktfamilj. Förutom det sociala kontaktnätet fick vi personer som kunde svara på alla våra frågor och hjälpa oss att ta oss fram.
Till N-W vill jag säga, du har helt fel som ger politiker och invandrare ansvar för integreringen. Vi alla är ansvariga och framför allt är den ansvarige du själv.
Du har ett ansvar att vara aktiv för att hjälpa andra.
Att Sverige har världens bäst utbildade taxichaufförer och städare är inte deras fel. Det är vi som inte fattar att ta tillvara deras kunskap

Anonym,  4 oktober 2007 kl. 12:30  

Hans!

Jag betalar mycket skatt, jag bidrar, med frivilliga bidrag, till välgörenhet. Jag har anställda i mina företag. Jag är en god medborgare. Men är det jag som beslutat om ett inflöde
av 50-100 000 nya per år? Det är oseriöst och skapar problem. Är det inte bättre att vi löser problem som redan finns? Då är jobb och egenförsörjning A & O. Men även språkutbildning, anpassning och en ny socialkod. Ni båda tar upp USA som exempel, när jag var där i min ungdom så var det slående att man skulle vara Amerikan, nu studerade jag enbart en tid där, men budskapet var tydligt: Anpassning.

Marknaden är rationell- finns kompetens till bra pris så fångar marknaden in den. Sedan vad är det för fel på att köra taxi eller att ansvara för städningen, det är väl bättre att de försörjer sig själva än att skattepengar skall gå åt till bidrag. Ni har en konstig syn på den här politiken, glädjande nog så tycks regeringen planera åtstramningar.

N. W

Anonym,  4 oktober 2007 kl. 13:20  

Jag är glad att mina barn växte upp här på Lidingö, denna lugna idyll. Det är verkligen ett privilegium. Man lider med alla stackars människor som tvingas leva i mer eller mindre kaosdrabbade områden, tex delar av Skåne. Brottsligheten är de fecto enorm! Vad beror det på, så var det inte förr...
Dom som begår brott tycker jag skall utvisas.

Eric

Anonym,  4 oktober 2007 kl. 19:37  

N.W
Det är fullt möjligt att vi har olika kriterier för vad en god medborgare är, men ett av de mest grundläggande riteriet som jag ser det är medmänsklighet.

Jag skulle kunna ge dig massor av exempel på hur det är att flytta in i ett främmande land, USA är bara ett av flera som jag kommit till som ”invandrare”. Det finns positiva och negativa exempel, men just USA är det land som jag mest positiva erfarenheter av.

Jag tror du berör just det som många svenskar anser: Jag betalar så mycket skatt att det är politikernas, kommunernas och statens ansvar att hjälpa dom behövande. Jag är överens med dig att det betalas mycket skatt i Sverige. Poängen är att vi kan inte flytta ansvaret från oss som individer.

Tydligen anser du antal invandrare är för många i Sverige medans jag anser de är för få. Svenskar behöver lära sig att umgås med resten av världen och anpassa sig till den.

Marknaden kanske är rationell, det var en av anledningarna till att jag tog exemplet från Orange County. Där har företagare insett vilken kompetens invandrare har och hur man drar nytta av den. Det är resursslöseri att ha akademiker som städare eller taxichaufför. När skall Sverige med dess företagare inse att dessa resurser skulle hjälpa landet framåt?

Att högutbildade invandrare tar jobb som är på en lägre nivå än deras kompetens visar tydligt att dom INTE önskar ligga samhället till last

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP