2008-10-01

I kölvattnet av FRA...

På senaste utbildningsnämnden ville centerpartiet och socialdemokraterna veta vilka familjer, med namn och adress, som hade sökt vårdnadsbidrag. Socialdemokraterna gick t.o.m. så långt att de ville veta vem i respektive familj som skulle vara hemma och ta hand om barnen.

Vad blir nästa steg, att samköra uppgifterna mot taxeringskalendern? Varför inte också ta fram uppgifter om vilka familjer som valt kommunalt eller privat dagis. För att inte tala om dagmamma - denna i vissa politiker(s) ögon så tvivelaktiga omsorgsform - och hur många timmar om dagen de små telningarna är inskrivna.

Sen är det bara att redovisa klabbet i lokaltidningen till allmän beskådan: "Hos Rambergs är det kvinnan som är hemma, så ojämställt. Och grannarna låter lilla Annica vara på dagis i 50 timmar/vecka, så oansvarigt. Jaså, Håkanssons har vårdnadsbidrag, men båda föräldrarna arbetar ju. Då måste de ha barnflicka, jojo."

Att nämndens ledamöter vill ha ut en samlad statistik kan jag mycket väl förstå. Hur föräldrarna väljer påverkar vilken service staden behöver erbjuda och för att kunna planera väl måste man ha kunskap.

Men information på individnivå? Och framförallt hur enskilda familjer väljer att vara hemma med sina barn...

Har inte centerpartiet och socialdemokraterna lärt sig något efter FRA-debatten om personlig integritet? Eller är det så att om bara oviljan mot en politisk reform är tillräckligt stor så är vissa politiker beredda att hänga ut dem som väljer "fel" för att nå sitt syfte?

7 kommentar(er):

Anonym,  1 oktober 2008 13:04  

Det där låter ju märkligt. Vad var syftet med att få fram den informationen? Det får ju inte bli så att familjer som väljer vårdnadsbidrag känner sig uthängda av politiker. Vilken tur för övrigt att människor tilltros att fatta egna beslut... ;)

/Undrar Jessica som inte hade möjlighet att vara där.

Anonym,  1 oktober 2008 13:19  

Inget nytt under solen. Socialister har alltid velat ha kontroll över människor och således sett behov av kartläggning på individnivå. Hemska tanke om människor väljer att leva på annat sätt än vad socialismen förespråkar.

Anonym,  2 oktober 2008 13:09  

Moderater utövar FRA i utbildningsnämnden

För kännedom för de som är intresserade, men som inte var närvarande vid Utbildningsnämndens möte den 30 september på Villa Brevik, Lidingö.

I samband med att Utbildningsförvaltningens chef, Per-Åke Henriksson, under punkten; Utbildningschefen informerar, redovisade för antalet som sökt vårdnadsbidrag på Lidingö – vilket var 34 stycken – uppstod en diskussion om offentlighetsprincipen i nämnden, en diskussionen som inbegrep alla i utbildningsnämnden.
Vi vill därmed å det bestämdaste dementera påståendet från Paul Lindqvists sida att (s) och (c) skulle ha begärt ut personuppgifter i syfte att hänga ut berörda familjer. Däremot är det Utbildningsnämndens och Lidingö Stads skyldighet gentemot dess skattebetalare, att utvärdera hur en ny och kostsam reform utvecklar sig. Vi är förvånade över Paul Lindqvist angrepp, där basen är taget ur sitt sammanhang och då han själv inte var närvarande vid mötet.
Paul Lindqvist får gärna referera till FRA-debatten, bara han kommer ihåg att det är hans eget parti som försökte driva igenom ett kraftigt kritiserat lagförslag, som moderaterna sedan fått backa från under mindre smickrande förhållanden.

Vill du veta vad socialdemokraterna tycker om vårdnadsbidraget kan du gå in på: www.socialdemokraterna.se

Med vänlig hälsning
Annica Grimlund och Charlotta Huldt-Ramberg

Anonym,  2 oktober 2008 13:40  

"Vi vill därmed å det bestämdaste dementera påståendet från Paul Lindqvists sida att (s) och (c) skulle ha begärt ut personuppgifter i syfte att hänga ut berörda familjer. Däremot är det Utbildningsnämndens och Lidingö Stads skyldighet gentemot dess skattebetalare, att utvärdera hur en ny och kostsam reform utvecklar sig."

I samma andetag dementerar ni att ni begärt ut personuppgifter, men samtidigt hävdar ni att kommunen och nämnden har en skyldighet att utvärdera hur reformen utvecklar sig. Menar ni då att kommunen skall kartlägga dessa saker?

Som utomstående tycker jag att det är lika illa, oavsett om det är en sosse eller en kommun som kartlägger hur en viss familj väljer att leva.

Paul Lindquist 2 oktober 2008 14:06  

Det är intressant vilket intresse socialdemokraterna visar min blogg. Igår Mikael Rogler, idag Annika Grinlund och Charlotta Hult-Ramberg.

Men det är väl bra att man nu klargör att de familjer som har ansökt om vårdnadsbidrag inte behöver känna en oro för att de ska komma i kläm i en politisk debatt. Frågan kvarstår ändå varför man från oppositionen är intresserad av personuppgifterna överhuvudtaget, men det svarar inte Grinlund och Hult-Ramberg på.

Självklart ska man utvärdera de reformer man genomför(tänk om socialdemokraterna hade kommit till den insikten redan under sina år vid regeringsmakten), men efter 3 månader kanske det är lite tidigt att dra alltför långtgående slutsatser.

Framförallt ska man nog inte, som Grinlund och Hult-Ramberg, påstå att reformen är kostsam när det inte finns något underlag för att hävda det. Som mest kan kan den komma att kosta några miljoner, men det kan också bli så att den är helt kostnadsnutral eller t o m minskar kostnaderna. Det beror helt enkelt på hur familjerna väljer framöver.

Anonym,  2 oktober 2008 16:12  

Efter socialdemokraternas sk förtydligande blir man ju nästan ännu mer intresserad. Vad är syftet med att få fram personuppgifter? Det skriver ni inte ett ord om? Reformen kan väl utvärderas utan att enskilda ska behöva känna sig uthängda eller kartlagda?

/Jessica

Anonym,  2 oktober 2008 21:40  

Dementerar (s) att man förutom namn och adress yppade önskemål om information om sökande var lediga eller anlitade barnflicka osv? Må vara att ingen formell begäran till slut framställdes om identiteter men vill man även dementera att man på fullt allvar uttryckte ett mycket starkt intresse att få sådan information redovisad - inte bara anonymiserad statistik utan just individinformation?

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP