2010-04-01

Lidingö expanderar – fyller igen Lilla Värtan

Lidingöborna har i samrådet kring översiktplanen varit mycket tydliga. de vill att vi ska värna våra grönområden.

Det är en klok synpunkt, men samtidigt är efterfrågan på bostäder i sjönära, centrala lägen mycket stor. Därför förslår jag idag att Lidingös framtida expansion sker genom att Lilla Värtan mellan Energihamnen och Husarviken fylls igen. Lidingös yta skulle därmed öka med ca 1 kvatratkilometer på vilken vi kan bygga nya bostäder och kontor.

Dessutom kan vi lösa ett annat, för alla idrottsintresserade, mycket angeläget problem. Vi erbjuder helt enkelt Djurgården Fotboll en plats för sin nya storarena. Eftersom Stockholms stad inte har lyckats lösa Djurgårdens behov borde vi kunna hjälpa till från Lidingös sida istället. De flesta lidingöbor hejar ju ändå på Djurgården.

Om förslaget får majoritet i fullmäktige kommer dessutom broarna mellan Lidingö och Stockholm kunna rivas vilket skulle spara över hundra miljoner kronor i underhåll och renoveringar för Lidingö stad. Istället kan en ny väg att byggas på den nya landmassan och SL får plats för dubbelspår till nya Lidingöbanan/Spårväg City.

En av utmaningarna i projektet är naturligtvis att hitta tillräckligt med massor att fylla igen Lilla Värtan med, men det borde inte bli något problem. med tanke på hur mycket lidingöborna har betalat i trängselskatt borde vi kunna få sprängmassorna från Förbifart Stockholm gratis. Någon glädje ska ju ändå lididngöborna ha av trängselskatten.

Läs även: Göran Pettersson Lidingösidan

3 kommentar(er):

Unknown 5 april 2010 18:06  

Härligt med nytänkandet...

Jag kom egentligen hit för att kommentera ett och annat, t.ex. idén om att man ska riva de gamla villorna på Iduna och Kottlavägen (parkvillan & gamla ambassadörsresidenset) för att bygga en väg för bilar.... alltså för bilar! att man ska riva gamla fina hus för bilarnas skull? var har man för värderingar som föreslår sådant?

Bilvägen behöver inte vara rak, den kan också slingra sig. Det finns inget egenvärde i det, att vägen ska vara rak. Spar man fem sekunder dagligen så har man inte vunnit någonting. Dessutom är det väl så, att Lidingö ska vara också i framtiden en plats för långsamheten hellre än plats för högfartstrafik.

Vill man snabbare takt så kan man väl söka sig till områden som saknar hundratals års historia.

Anonym,  5 april 2010 20:28  

:-)

eldorado

Paul Lindquist 5 april 2010 20:52  

Mikael!

Vägen behöver flyttas för att förbättra såväl trafiksäkerhet och framkomlighet som boendemiljö. En tunnel under Idunaberget ger detta samtidigt som det är det alternativ som kommer minst i konflikt med omgivningen och närliggande naturmiljö.

I vilken utsträckning något hus behöver rivas vet vi inte än, det beror på hur vägen detaljprojekteras. Somn förslaget ser ut just kommer (det fd) ambassadörsresidenset vara stört under byggtiden, men ska inte behöva rivas. Parkvillan är lite mer i farozonen, men där kommer vi att titta på en annan lösning så att den förhoppningsvis kommer att kunna stå kvar.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP