2010-04-25

Både utveckling och grönområden på Lidingö

I helgen träffade jag en kvinna som berättade att hon röstade på Lidingöpartiet. Hennes motiv var att hon tyckte att Lidingö skulle bevaras som det var. Hon ogillade Lidingö Centrum och tyckte inte att man skulle bygga fler lägenheter på Lidingö, för de "förmedlade kommunen bara till en massa socialfall". Lidingös ungdomar vill, menade hon, vill i alla fall inte flytta dit utan de vill "bo i stan för att sen återvända till Lidingö när de har råd att köpa en villa".

När kommunen hade planerat att bygga ett daghem i närheten av hennes villa hade hon protesterat kraftigt, för daghemmet "var avsett för barn från ett annat bostadsområde" och "har man betalat så mycket pengar för sitt boende vill man ha närheten till naturen och en ostörd miljö".

Den här kvinnan är dessvärre inte ensam. Tyvärr finns det många som tycker att andra kommuner ska ta ansvar för att de som inte har råd att köpa villor i mångmiljonklassen har någonstans att bo, att det finns en dynamisk arbetsmarknad att tillgå och att handeln kan utvecklas, medan Lidingö helst ska vara som på 50-talet.

Det är inte det Lidingö jag vill leda. För mig är det självklart att vi ska ha ett varierat utbud av bostäder, som kan passa människor med olika bakgrund och plånböcker. Jag vill också se vårt näringsliv utvecklas och att Lidingö centrum kan växa så att det bättre än idag kan erbjuda lidingöborna ett komplett och attraktivt utbud.

Jag vill ha bättre kommunikationer, med tåg och buss, på vatten och för de som cyklar eller åker bil. Vi är beroende av att Norra Länken byggs i Stockholm, men vi måste själva lösa trafiksäkerheten och framkomligheten på södra ön. Tillsammans med SL kopplar vi samman Lidingöbanan med Spårväg City

Det går att utveckla Lidingö utan att vi inkräktar på våra grönområden eller bygger höghus bland villorna. Genom att exempelvis överdäcka Södra Kungsvägen knyter vi samman två stadsdelar samtidigt som vi skapar förutsättningar för nya bostäder och affärer. Och på Dalénum bygger vi 1000 nya bostäder och ger plats för minst lika många arbetsplatser utan att en kvadratmeder grön yta tas i anspråk.

Att som Lidingöpartiet vilja stoppa utvecklingen och helst vrida klockan tillbaka gynnar inte lidingöborna. Som alla andra samhällen måste vi utvecklas för att inte stagnera, men det behöver inte stå i konflikt med att värna kulturlandskapet, villastaden, Kottlasjön eller allt det andra som gör Lidingö unikt. Det finns nämligen utrymme för både och.

2 kommentar(er):

Anonym,  26 april 2010 00:24  

Lidingö skall utvecklas, självklart. MEN frågan är hur och till vad?

Grönområdena skall bestå och villaområdena måste få stå ostörda.

Jag och många med mig ogillar utvecklingen av fler bostadshus.

Paul, ungdomarna flyttar in till stan eller till utlandet efter gymnasiet.

När de är vuxna vill de bo här igen och köper då hus eller tar över föräldrarnas.

Jag vill inte att Lidingö går från en mkt exklusiv villaförort till att bli ett ställe som alla andra.
Trist, grått och sossigt...
(eller passar det bättre för Nya arbetarpartiet?)

Lidingö är unikt.
Den moderata ledningen tycks ha en syn som illa döljer förakt mot den gemytlighet många, inte minst ungdomar, vill ha här ute.

Företräder Ni oss eller går samarbetet med Era region kollegor före Lidingö-bornas önskemål?

Ett flertal fler bostadshus i början av ön, längs Lidingöbanan borde aldrig ha byggts. Ser förfärligt ut. Vid besök från utlandet undrar folk varför dessa skall vara just på en så fin plats, fler bostadshus passar inne i stan inte "ute på landet". Dessutom stör den sortens kollektivtrafik, de flesta har bil och de äldre och ungdomarna har buss.

Om M fortsätter vattna ut ön:s status så kan Ni räkna med kraftigt ras i valet.

(Vill inte ha hit fler dagdrönare eller bidragsfall heller) + mer skattesänkning här Tack och kamp för stopp gällande det orättvisa utjämningssystemet.

Paul Lindquist 26 april 2010 00:56  

Lidingö är inte en exklusiv villaförort och har aldrig varit det. 43 % av alla bostäder är hyreslägenheter, 35 % villor och 22 % bostadsrätter.

Trots detta är vi varken gråa, trista eller sossiga utan i allra högsta grad unika. Det beror på hur vi har utvecklats, att vi har värnat om våra grönområden och strandpromenader.

Lidingö är den tätort som har mest grönyta i hela landet, 80 %. Det gör oss unika.

Det förändras inte av att ett gammalt industriområde omvandlas till ett av regionens mest attraktiva bostadsområden (Dalénum) eller att vi förtätar i Centrum och Torsvik. Ingen människa kan påstå att entrén till Lidingö är vacker, men den kan bli - om man bejakar lite utveckling.

När det gäller utjämningssystemet håller jag däremot helt med dig. det finns ingen anledning att Lidingös skattebetalare ska finansiera den kommunala servicen för invånarna i Malmö och göteborg. Dessvärre råder vi inte över det beslutet själva.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP