2010-04-11

Det finns ingen anledning att höja skatten med 13 %

När SKL häromdagen gick ut och varnade för att kommunalskatterna skulle behöva höjas med 13 procentenheter de kommande 25 åren för att "klara välfärden" var det nog en och annan som satte morgonkaffet i vrångstrupen.

Det skulle innebära en skattehöjning på sisådar en 60 000 kronor per år en normal barnfamilj med två lönearbetande föräldrar vilket motsvarar vad många betalar för sitt boende.

Dessutom skulle marginalskatten stiga till närmare 70 %. En sådan utveckling roar säkert en och annan avundsjuk socialist, men skulle vara djupt orättvis och direkt skadlig för samhällsekonomin.

Tack och lov pekar P J Anders Linder idag ut det orimliga i SKL:s resonemang när han avslöjar två avgörande brister i beräkningarna.

För det första förutsätter SKL att inte någon som helst effektivisering eller produktivitetsutveckling sker i den offentliga sektorn de kommande 25 åren. Som om tiden skulle stå stilla och vi nu en gång för alla har funnit det bästa och enda sättet att tillhandahålla kommunala tjänster på till våra invånare.

För det andra utgår SKL från att den komunala sektorn utifrån väljarnas krav dessutom kommer att växa realt med ytterligare en procent varje år därför att så har skett det senaste kvartsseklet. Men att den kommunala sektorn har expanderat enormt under de gångna åren innebär ju inte att den utvecklingen kan fortsätta i all evinnerlighet. I så fall skulle kommunerna till slut stå för hela landets ekonomi, vilket vore en orimlighet.

Självklart kommer de kommunala tjänsterna att utökas foch förbättras framöver men det måste ske genom utveckling så att vi kan tillhandahålla mer och bättre tjänster till samma eller helst lägre kostnad, inte genom höjda skatter. Dessutom kommer även den kommunala sektorn få mer resurser till sitt förfogande genom ökad tillväxt i samhället som helhet.

Det förutsätter dock en regering som premierar tillväxt och utveckling och inte ser som sin primära uppgift att premiera de som inte arbetar och straffbeskatta de som anstränger sig lite extra.

1 kommentar(er):

EKOMAT OCH EKOTIPS 11 april 2010 13:16  

Hej!

Skattehöjningar kommer att bli aktuellt, detta eftersom vi ser att kommunerna kommer att få allt fler som är beroende av försörjningsstöd/socialbidrag.

Vi kan se detta då SACO tex släppt en rapport för ett tag sedan som heter "Unga akademikers arbetslöshet och etableringsproblem".

Enligt ett flertal kunniga personer så förväntas denna grupp av unga arbetslösa bara att öka år för år. Både arbetsförmedlingen och SCB förväntar sig att dessa med allra största sannolikhet inte kommer att komma in på arbetsmarknaden utan hamna bland de som blir "bortsorterade" gång efter annan, då de både är hård konkurrens och helt saknas avsättning för personer med deras kompetens och deras kunskaper i Sverige.

Arbetsförmedlingen och SCB för statistik på sådant här , och en person jag pratade med om det här på arbetsförmedlingen nämnde att någon gång bortom år 2025 så kanske dessa kan komma in på arbetsmarknaden om de har tur.

Den person jag pratade med menade således att de som nu är nyutexaminerade och relativt nyutexaminerade unga akademiker kommer att vara kvar i utanförskap i ytterligare 10-15 år, även om de anstränger sig att söka jobb.

Dessutom förväntas denna grupp öka och då särskilt gruppen samhällsvetare som näringslivet och de privata företagen inte anställer. Dessa blir således helt beroende av försörjningsstöd under mycket lång tid för sin överlevnad.

Dvs, de allra flesta av dessa har och kommer inte att få någon nytta av sin investering i högre utbildning utan det blir istället en stor "ekonomisk fälla" för dem därför att de sitter med mycket stora studieskulder som de aldrig kommer att klara av att betala tillbaka under sin livstid.

Dock finns det avsättning för dem på den Amerikanska, Kanadensiska och den Australiska arbetsmarknaden. Det handlar således om att vi måste jobba med att fixa arbets- och uppehållstillstånd åt dem, och det är något UD bör göra, för att då kan vi sammanföra vår lediga arbetskraft med de arbetsgivare i Amerika, Kanada och Australien som söker just efter den kompetens som vi unga akademiker har.

Mvh

Mikael

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP