2010-04-14

Varför hörs bara de som är emot?

När min företrädare, Staffan Anderberg, tog initiativ till 2002 års utredning av Södra Huvudleden var det synbara motståndet mot en väglösning norr om banan kompakt. Detta påverkade naturligtvis politikerna och det beslutades att utredningen skulle fokusera enbart på alternativ söder om lidingöbanan.

Efter beslutet var det många som hörde av sig och ifrågasatte varför de norra alternativen hade uteslutits. På motfrågan om varför de inte hade gjort sina röster hörda blev svaret att en vägdragning norr om banan var ju "självklar" och de hade utgått från att vi politiker skulle vara så kloka att vi hade insett detta ändå.

När jag några år senare tog initiativet till att vi även skulle utreda de norra alternativen lät inte kritiken från Kottlasjöns Vänner, föräldrar till barn i Skärsätra skola och boende runt Kottlasjön vänta på sig. Men från de boende där vägen går idag eller öster om Skärsätra var det återigen tyst.

När vi nu har tagit ställning för bergtunnelalternativet har jag fått ett enda offentligt positivt uttalande och det var från Skärsätra Villaägares ordförande (däremot har många privat kommit fram och välkomnat beslutet). Kritikerna mot de norra alternativen har helt tystnat och istället har jag fått ett antal mail från boende i framförallt Östra Mölna som starkt ogillar att vägen kommer att ligga kvar förbi deras bostadsområde. Ett flertal kritiska insändare har också publicerats.

Det är naturligtvis rätt att de som vill ifrågasätta beslut gör det, men om de som stödjer den förda politiken inte ger sig till känna får man inte bli förvånad om beslutsfattare ibland blir påverkade av opinionsyttringar och ändrar beslut i en annan riktning.

6 kommentar(er):

Lars 15 april 2010 13:26  

så Paul, hur bred är egentligen enigheten? vänstern och lp sa nej, s vill ha återremiss, mp sa nej och det hela verkar ju lite underligt när du säger att kottlasjöns vänner och villaägarna i östra mölna säger nej. du har fått positivt från en enda person i skärsätra villaägarförening...

noterar att jonas lundgren säger att enigheten inte är bred alla men han sitter ju inte i kommunstyrelsen iofs.

Anonym,  15 april 2010 16:06  

De partier som är för besitter 35 av 51 mandat i kommunfullmäktige. Närmare 70% av fullmäktige med andra ord. Tycker i alla fall jag är en hyggligt bred majoritet..

Mikael Haag,  15 april 2010 22:59  

Ursäkta mig lite Paul, du har emottagit en skrivelse från samtliga boende längs 30-sträckan på Södra Kungsvägen. Där fastlås det att dagens situation är ohållbar och att noll-plus innebär en försämring.

Läs gärna några av de inlägg som gjordes på Lidingö stads debattforum. Där var en majoritet av inläggen för en ny väg och argumenten mot var faktiskt förvånansvärt svaga.

Det är ju självklart att Lidingö Tidning och andra gärna framför kritik mot den politiska ledningen och därmed vinklar artiklar och väljer insändare efter det.

Stödet för en ny väg bland de boende kring Södra Kungsvägen är massivt, tro mig, varje dag diskuteras det i grannskapet.

Erik,  16 april 2010 17:54  

Bäste Paul!
Vad är det egentligen som du vill få fram med detta inlägg. Du håller nu på att driva igenom ett mycket dåligt förslag för oss i öster. Ett förslag som i bästa fall kan betecknas som en halv lösning, eftersom det löser problemen i Skärsätra. Skulle du då må bättre om du får hurrarop från lobbyister och andra partsintressen i Skärsätra och Kottla. Om du istället hade inriktat dig på att från början fatta logiskt underbyggda beslut som tar hänsyn till helheten så skulle du inte behöva vädja efter sådant stöd. Försök inte heller gömma dig bakom att du nu har lurat med dig andra partier på detta dåliga förlag. Det är ditt förslag och det är du och ditt parti som kommer att få ta de negativa konsekvenserna av detta. Var nu rakryggad och bjud snabbt in även oss i öster i dansen annars kommer detta att ta en ände med förskräckelse.

Från en i det östra losergänget!

Mikael Haag,  17 april 2010 06:02  

Jag tycker Erik har bra poäng och jag förstår att han är upprörd. Man måste lösa problemet på den östra sidan också.

Enkelt vore att dra upp vägen genom skogen och låta vägen korsa under spåret igen. Ok, det är inte gratis och lite berg och någon ek stryker med, men vinsterna är så många fler.

Anonym,  20 april 2010 22:54  

Håller helt med Erik och Michael - var är helhetstänkandet?

Södra Kungsvägen och trafikproblemen slutar inte vid Kottla, utan fortsätter hela vägen till Käppala - något som politkerna helt valt att ignorera.

Alternativ 2 gynnar endast ett fåtal personer och kostar mycket för många - jag antar att det är därför som hurra ropen uteblir.

Gräv fram alternativ 6 igen, vilket är det mest naturliga alternativet!

Hoppfull Brevikbo!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP