2010-04-10

Bra förutsättningar för återhämtning

Enligt en undersökning som Veckans Affärer har låtit göra kommer Lidingö på tredje plats bland landets samtliga kommuner när det gäller det lokala näringslivets förmåga att återhämta sig efter lågkonjunkteren.

Undersökningen rankar kommunerna i sju olika kategorier:

  • lokala företag med högst avkastning på eget kapital
  • lokala företag med högst soliditet
  • högst koncentration av storföretag
  • antal anställda i nystartade företag
  • andel anställda i lokalt förankrade företag
  • andel anställda i utlandsägda företag
  • lokala företag med snabbast tillväxt

De lokala företagen på Lidingö har den näst bästa soliditeten (54 %) i hela landet. Dessutom rankas Lidingö högt vad gäller andel anställda i såväl nystartade som lokalt förankrade och utlandsägda företag. Även koncentrationen av storföretag är hög. Däremot kunde de lokala företagens avkastning och tillväxt vara bättre.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP