2010-04-13

Brett stöd för tunnelalternativet

Igår kväll tog kommunstyrelsen ställning till förslaget att vägproblemen mellan Skärsätra och Högberga ska lösas med en bergtunnel genom Idunaberget och planskilda korsningar vid Högberga respektive Skärsätra.

Förutom Moderaterna och Folkpartiet stödde även Centerpartiet och Kristdemokraterna förslaget. Det innebär att partier representerande närmare 70 % av väljarna står bakom beslutet.

Socialdemokraterna som i första hand yrkade på återremiss för att låta utreda en planskild korsning tillsammans med det s k nollplusalternativet valde att avstå i själva sakfrågan och Miljöpartiets representant tillstyrkte att detta var det miljömässigt bästa förslaget även om han var emot det av kostnadsskäl.

Att vi äntligen har kunnat ta detta inriktningsbeslut är smått historiskt. Jag tror att det framförallt beror på den öppenhet och lyssnande attityd vi har visat, med återkommande dialogmöten där såväl boende som naturföreningar, föräldrar, företag och andra berörda på ett tidigt stadium har fått vara med och påverka allt ifrån utredningens direktiv till val av alternativ.

Nu återstår en detaljprojektering innan ett investeringsbeslut kan tas och det finns många frågor att besvara innan vägens exakta utformning kan bestämmas. Redan har det kommit in spännande förslag på ändringar som vi ska titta närmare på och självfallet kommer vi att fortsätta dialogen med de som är berörda för att få in ytterligare kloka synpunkter.

9 kommentar(er):

Anonym,  13 april 2010 21:39  

Det är ofta lång väg fram till bra beslut på Lidingö, varför kan man undra? Jag tror det beror på brister i politikers kunskaper och feghet. För framtiden behövs det folk med lite stuns i kommunledningen som inte främst ser till sitt eget skinn och överlevnad som kommunpolitiker. Vägfrågan ut till Gåshaga är en sådan fråga som borde ha lösts redan när Gåshagaområdet planerades. Man visste ju redan då att vägen ut dit skulle bli fullproppad med BMW, Audi och Mercedes-bilar, det folk som vägrar att åka kollektivt. Det kommer bli samma visa när Dalénum är fullt utbyggt, enbart höginkomsttagare samlade till ett begränsat område där bilen är prioritet 1.

Lidingöbo sen 1960.

Anonym,  13 april 2010 22:48  

Om någon har visat politiskt mod och vågar ta beslut är det väl Paul. Dalénum, Lidingöbanan och nu Södra Huvudleden.

Lars 14 april 2010 10:18  

Var det av bekvämlighetsskäl du redogjorde för alla partiers hållning i fråga om tunnelprojektet utom vänsterpartiets och Lidingöpartiets?

Paul Lindquist 14 april 2010 12:33  

Nej, syftet var att visa på det breda stöd som finns för tunnelalternativet och att även två partier som inte stödde förslaget ändå agerade som de gjorde. Vänsterpartiet och Lidingöpartiet var tydligt emot att en ny väg byggs.

Mikael Haag,  15 april 2010 23:01  

Mycket bra Paul!

Du har mycket starkt stöd bland de boende kring Södra Kungsvägen.

Starkt jobbat, se nu bara till att löpa linan ut.

Erik 16 april 2010 10:09  

Paul!
Det är skandal att det ska läggas så pass mycket pengar på ett alternativ som bara löser delar av problemet. Södra Kungsvägen är inte gjord för dagens trafik och än mindre för morgondagens och det gäller hela sträckan från Skärsätra bort till Gåshaga. Det här förslaget löser problemet vid Skärsätra. Det löser dock inte, utan snarare låser möjligheten att hitta lösningar på, problemet med vägen som går alldeles för nära bebyggelsen i Östra Mölna. Det löser inte heller problemet med att trafiken österut leds in på Södra Kungsvägen vid Högberga bort mot Brevik, en sträcka där husen även ligger väldigt nära vägen. Skärpning Paul! Du får nog anstränga dig lite mer för att hitta en långsiktigt hållbar lösning på vägfrågan.

Mikael Haag,  16 april 2010 10:44  

Det finns inget som säger att ett tunnelalternativ inte kan justeras så att Östra Mölna också slipper en väg liten väg tätt intill husen.

Genom att göra alternativ 2 mer likt alternativ 6 innan tunneln (dvs ta bort onödiga rondeller) så sparar man pengar som sedan kan investeras i en vägsträckning som också löser problemen öster om tunneln.

Klaga inte på att lösningen inte är perfekt, hjälp istället till att justera den så att den blir så bra som möjligt.

Erik,  16 april 2010 12:10  

Jag ser inte att politikerna hittills har tagit minsta hänsyn till våra problem här i Högberga och problemen i Östra Mölna. Det är en stor skandal att politikerna har gjort ett så ensidigt val. Man har bara lyssnat på dem som länge skrikit högt och ljudligt. Visst är problemen stora i Skärsätra och jag gläds självklart om man nu kan komma till rätta med dem. Problemen med vägfrågan är dock minst lika stora för oss som bor i Högberga och Östra Mölna och med det förslag som nu ligger låser man möjligheten till att lösa dem under överskådlig tid. Visst är jag intresserad av att hjälpa till med att hitta lösningar på vägfrågan, men då måste sådana som du och våra politiker se till att även plocka upp våra problem på agendan. Missnöjet jäser just nu i stugorna här i Högberga och Östra Mölna!

Anonym,  19 april 2010 23:05  

Lidingöbo sen 1960, du har ju ingen aning om vad du pratar om. Du säger: "Det är ofta lång väg fram till bra beslut på Lidingö, varför kan man undra? Jag tror det beror på brister i politikers kunskaper och feghet."

En betydande orsak till varför beslut drar ut på tiden handlar om den demokratiska process som vi har i det här landet. Från att en idé väcks tar det hyggligt lång tid innan ett beslut kan tas, och detta beror på den lagstiftning vi har i det här landet.

Ta bara förslaget på utredning om att införa max 15 timmars barnomsorg till föräldralediga föräldrar. Det var aldrig vare sig ett konkret förslag eller beslut. Det var ett uppdrag till en nämnd att titta närmare på det. Att sedan invånare här på ön går omkring och tror att det var ett beslut, visar bara på deras okunskap om hur beslut tas i kommunerna i Sverige.

Nu tar jag detta som ett exempel på det du hävdade, att det tar lång tid att ta beslut. Det beror inte på okunskap och feghet, det beror på att från tanke till beslut i kommunfullmäktige tar det tid, det är en omfattande process som ska genomföras på vägen.

Visst kan man ibland anse att det borde gå snabbare, men då lär det till att ändra en del lagstiftning först.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP