2010-04-30

Rödgrön orättvisa 1 - Färre jobb och större klyftor

Idag och elva dagar framåt kommer jag att presentera lika många orättvisor som uppstår om vänsterexprimentet får chansen att genomföra sin politik.

Den samlade effekten av vänsterpartiernas ekonomiska politik skulle bli allvarlig för både sysselsättningen och Sveriges möjligheter till ekonomisk återhämtning.

Högre inkomstskatter skulle göra det mindre lönsamt att arbeta och därigenom höja trösklarna till arbetsmarknaden. Särskilt svåra blir följderna för låg- och medelinkomsttagare,som ofta upplever höga marginaleffekter.

En fördubbling av kostnaderna för att ha unga människor under 26 år anställda, skulle riskera att låsa fast ungdomsarbetslösheten på en redan hög nivå. Många ungdomar har redan idag svårt att finna det första jobbet och komma in på arbetsmarknaden. En särskild ungdomsskatt gör det ännu svårare.

Ett avskaffande av RUT- och ROT- avdragen skulle tillsammans med sämre möjligheter för mindre företag att finna riskkapital, göra det mindre attraktivt att driva företag. Dessutom skulle en förtida avveckling av kärnkraften försämra förutsättningarna för den svenska basindustrin.

Jobben är nyckeln till ett mer rättvist Sverige men oppositionens politik skulle leda till färre jobb och högre utanförskap. I ett sådant samhälle blir klyftorna mellan människor större istället för att minska. Allra tuffast skulle människor få som redan idag har det svårast.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP