2010-04-09

Därför ska staten inte äga företag

Mats Odell har gett populismen ett ansikte. Mot bättre vetande och i strid med samtliga andra ägare till TeliaSonera, inklusive finska staten (vars representant kallade det hela för ett aprilskämt) och 4:e AP-fonden, har han utnyttjat statens stora aktieinnehav till att förbjuda bonuslöner i företaget.

Visst finns det exempel på bonussystem som varit alltför vidlyftiga, men rätt utformade kan bonusprogram dels locka och behålla bra medarbetare, dels stimulera till att företaget utvecklas i en för ägarna önskvärd riktning.

Mats Odell motiverar sitt agerande med att han har "svenska folket med sig", men huruvida ett företag ska ha bonusprogram eller ej borde avgöras utifrån vad som är bäst för företaget och dess konkurrenskraft, inte en politikers behov av att fiska röster ett valår. Därför borde staten inte äga företag.Källor: SvD SvD SvD DN

1 kommentar(er):

Jonas Lundgren 9 april 2010 12:07  

Trist att Mats Odell inte är tillräckligt borgerlig för Lidingömoderaterna.

Alla bonussystem är vidlyftiga och ett gott exempel på hur välbergade människor blir rikare och de flesta bonssystem har även som följd att de anställdas löner pressas nedåt eller bibehålls istället för att höjas, trots högkonjungtur.

Detta är precis anledningen till att staten bör ha ett finger med i spelet i vissa företag, märk väl inte alla, ingen planekonomi.

/Jonas Lundgren
Lidingövänstern

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP