2007-08-15

Aftonbladet och flyktingbarnen

Bland socialdemokraterna har det av någon anledning blivit populärt att hänga ut Lidingö i flyktingfrågan. Sannolikt för att vi är en framgångsrik moderatledd kommun där människor trivs och mår bra och att man desperat försöker hitta något sätt att sticka hål på framgångssagan.

Inte minst min kollega från Södertälje, Anders Lago, brukar kasta ur sig kommentarer som att "Lidingö inte tar sitt ansvar". Men det är felaktig bild och det vet Lago och hans socialdemokratiska partivänner, men i kampen om rösterna tycks sanningen ibland hamna i bakgrunden.

Nu har dessutom den socialdemokratiska tabloiden Aftonbladet valt att hänga ut Lidingö för att vi "bara tar emot ett flyktingbarn".

Lidingö har en lång tradition av att ta emot flyktingar och så sent som förra året fördubblade vi flyktingmottagandet mot bakgrund av den ökade tillströmningen av flyktingar till Sverige.

I början av 90-talet hade vi för övrigt en flyktingförläggning på ön, något som vi moderater stod upp för trots protester från många grannar.

Lidingö har också varit oerhört framgångsrikt med att hjälpa de flyktingar som kommer till Lidingö att snabbt lära sig svenska och komma ut på arbetsmarknaden. Därför rankade tidningen Fokus i våras Lidingö bland de 10 bästa kommunerna i landet när det gäller att integrera invandrare (Södertälje kom på plats 11).

När det gäller flyktingbarnen är omständigheterna betydligt mer komplexa än Aftonbladet vill göra sken av. Att barnen (eller rättare sagt ungdomarna) blivit fyra kommuners (Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna) ansvar beror faktiskt på ett statligt beslut. Det är nämligen där migrationsverket har sina anläggningar och då har man bestämt att dessa kommuner får ta ansvar för barnen till dess någon annan kommun gör det.

Detta är naturligtvis en för dessa kommuner i längden ohållbar situation och därför har migrationsverket bett andra kommuner att hjälpa till och för Lidingö har detta varit en självklarhet.

Den stora utmaningen ligger sen i att hitta familjer som dessa ungdomar kan bo i. Det är inte helt lätt då det som regel inte handlar om några små barn utan ungdomar, oftast ynglingar, i övre tonåren. Många gånger med en trasig bakgrund. Att hitta dessa familjer är sannerligen inte det lättaste, men vår socialförvaltning gör sitt bästa.

Socialförvaltningens initiala bedömning var att man under året skulle kunna finna familjer till 1-2 ungdomar (om alla kommuner ställer upp är det ungefär den nivån det behöver handla om), men givetvis är det inget som hindrar att Lidingö tar emot fler ungdomar om lämpliga familjer är beredda att ställa upp.

Istället för att hänga ut en kommun som har ambition att dra sitt strå till stacken kanske Aftonbladet istället borde fundera på vilken syn på flyktingpolitiken deras egna läsare har. I webbenkäten på aftonbladet.se anser över 62 % att kommunerna tar emot för många flyktingbarn...

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP