2007-08-16

Trängselskatten - en förmån

Skatteverket har beslutat att tjänstebilsinnehavare ska förmånsbeskattas för den trängselskatt som arbetsgivaren betalar för deras privatresor. Dit räknas även resor till och från arbetet.

Jakten på nya skatteobjekt fortsätter, ingen förmån är för liten för att undandra sig fogdens intresse. Således får exempelvis en arbetsgivare inte bjuda på frukost (kaffe och fralla är dock OK) i samband med ett tidigt arbetsmöte eller låta anställda på tjänsteresa tvätta på hotellet utan att det ska beskattas som en "fömån". Och nu ska även trängselskatten räknas in i denna exklusiva skara.

Jag undrar om skatteverket har insett vilken administrativ börda de lägger på företagen för att hålla reda på hur mycket förmånskskatt man ska betala in för sina medarbetare?

Ta bara det faktum att man oavsett antal passager maximalt betalar 60 kronor om dagen. Om nu arbetsdagens tjänsteresor fyller den kvoten ska då resan till och från arbetet förmånsbeskattas, det kostar ju inte arbetsgivaren något extra? Och hur ska skattemyndigheten veta huruvida resan gick från hemmet direkt till arbetsplatsen och inte till ett kundbesök (i det senare fallet är det en tjänsteresa och inte en privatresa) som därmed inte ska förmånsbeskattas.

Bara att manuellt varje dag för varje tjänstebilsinnehavare notera vilken trängselskatt som ska förmånsbeskattas just den dagen eftersom beloppen (beroende på tidpunkt för in- och utfart) kommer att variera kommer att kosta arbetsgivarna ansenliga summor.

Det lätt ironiska i sammanhanget är dock att enligt Dagens Industri var det just många tjänstebilsinnehavare som svängde och blev positiva under försöket då köerna blev mindre medan de själva slapp betala. Nu tycks det som om de bitit sig själva i svansen...

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP