2007-08-12

Platt skatt rätt sätt

I ett samtal med Svenska Dagladets Patrick Krassén redogör den moderata EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark för sin positiva syn på platt skatt.

Med referenser till ett flertal länder som framgångsrikt infört platt skatt pekar Hökmark på hur det stimulerar tillväxt och minskar improduktiv skatteplanering och därmed i grunden är lönsamt för hela samhällsekonomin.

Därtill finns det en annan aspekt. Varför ska den som tjänar mer betala en större andel av sin inkomst i skatt? Redan med platt skatt betalar ju den som har högre inkomst mer skatt än den som tjänar mindre, men får (vid sidan om socialförsäkringsförmånerna) för den skull inte mer service av stat och kommun.

Det börjar bli dags att ändra perspektivet på den svenska skattedebatten från dagens "de rika har ju råd" till ett mer moraliskt rättviseperspektiv.

Någonstans måste vi ju gemensamt finansiera de offentliga välfärdstjänster vi genom riksdags- och fullmäktigebeslut bestämmer oss för att ha. Man skulle naturligtvis kunna argumentera för att var och en skulle bidra med samma antal kronor och ören till den gemensamma kassan, men en sedan länge etablerad princip i de flesta länder är skatt efter bärkraft, något som av många olika skäl är en mycket rimlig hållning.

Med samma procentuella andel av inkomsten i skatt uppnår man en moraliskt rimligt rättvis fördelning av kostnaderna, men avstår från att på i grunden socialistiska principer utjämna inkomstskillnader för sakens egen skull.

Därför är det beklaligt att besked om värnskatten dröjer från regeringen. Det är en skatt på utbildning och ansträngning som som en gång sas vara tillfällig. Eftersom den infördes som en del i ett paket att saneras statens då mycket dåliga finanser kan man undra när ska den kan avskaffas om inte när ekonomin går för högtryck och statens överskott är större än någonsin. Även utan denna "tillfälliga" skatt komer Anders Borg att kunna samla i ladorna inför sämre tider. Den kostar inte många miljarder att avskaffa och någonstans är det väl ändå rimligt att den enskilde får behålla hälften av varje intjänad krona.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP