2007-08-03

Brokatastrofen manar till eftertanke

Hittills har fem personer hittats döda och 79 skadats efter gårdagens brokatastrof i Minneapolis. 8 personer saknas. Siffrorna kunde ha varit betydligt högre om inte den 8-filiga vägen bara hade två filer öppna p g a vägarbeten.

Det är naturligtvis för tidigt att dra några säkra slutsatser kring vad som orsakade olyckan, men bristande underhåll anges som en tänkbar orsak till kollapsen.

Katastrofen borde mana till eftertanke hos de kritiker som lättvindigt har viftat bort rapporter om att även järnvägsbron mellan Stockholm och Lidingö har allvarliga brister som måste åtgärdas. "Gamla lidingöbron" har nämligen en liknande konstruktion (SvD) som den som rasade samman i Minneapolis.

I sin iver att till varje pris ha kvar lidingöbanan har inte minst ledande lidingöpartister ifrågasatt mina motiv, liksom andra ansvariga polikers och tjänstemäns när vi tagit alarmerande rapporter på allvar och vidtagit nödvändiga åtgärder i enlighet med försiktighetsprincipen.

Men som kommunalråd kan inte jag ägna mig åt opportunistisk oppositionspolitik utan måste tänka på lidingöbornas säkerhet i första hand. Jag vill också ha kvar lidingöbanan, men inte till priset av att ett tåg landar i Värtan.

Därför kommer jag på måndag be tekniska förvaltningen undersöka om katastrofen i Minneapolis leder till några nya slutsatser vad gäller gamla lidingöbron eller om det finns behov av ytterligare undersökningar av brons fackverkskonstruktion eller pelare.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP