2007-08-17

Nyval en nödlösning

Det är klokt av partisekreterarna inom Alliansen att öppna upp för möjligheten att utlysa nyval i kommuner och landsting. Precis som i riksdagen kan det uppstå (och har uppstått) situationer där det blir hart när omöjligt att styra en kommun och då bör denna ventil finnas.

Lagstiftningen måste dock utformas så att detta bara blir en sista utväg, en nödlösning, när alla andra möjligheter har uttömts. Vi som är kommunala företrädare måste hantera ett sådant verktyg lika varsamt som våra riksdagsledamöter har gjort genom åren.

Källa: DN Debatt

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP