2007-08-20

Tala klarspråk Björklund

Skolverket kritiserar Fristadsskolan i Borås för att man stängt av tre elever som i flera år terroriserat sina skolkamrater. Det var ett modigt och rättrådigt beslut av skolan, som nu undergrävs av en statlig myndighet.

Som skolborgarråd och sedermera oppositionspolitiker gjorde sig Jan Björklund känd för att tala klarspråk i skolfrågor.

Som skolminister är han nu ansvarig för dessa frågor. Som sådan bör han fortsätta tala klarspråk och klargöra att regeringen inte accepterar att vissa elever mobbar och kränker andra och att om de gör det kan och bör det i förlängningen kunna leda till omflyttning eller avstängning.

Skolan måste ta sitt ansvar för de utsatta eleverna i första hand och inte tvinga de dem att flytta eller sopa problemen under mattan. Fristadsskolan ska inte klandras för sitt agerande utan tvärtom lyftas fram som ett gott exempel på en skolledning som tar sitt ansvar.

Källor: Expressen Borås Tidning

1 kommentar(er):

Paul Lindquist 21 augusti 2007 kl. 22:21  

Jag har tagit bort en kommentar därför att den dels går utanför ämnet (kritiserar muslimska friskolor), dels är i gränslandet för vad jag anser att man kan påstå utan att uttrycka sig rasistiskt (och som ansvarig för bloggen är det jag som avgör det).

Kommentaren hänvisar till olika artiklar m m som stöd för sina påståenden om missförhållanden på en viss skola. Jag kan inte bedöma sanningshalten i dessa påståenden och har därför ingen åsikt i sak.

Däremot har jag en generell syn att svensk skola, oavsett om den bedrivs kommunalt eller som en friskola, ska följa svensk läroplan, att alla elever ska delta i den obligatoriska undervisningen fullt ut (exempelvis gymnastik, simning, sexualundervisning) och att religionsundervisningen ska vara icke-konfessionell.

Därför är jag personligen mycket tveksam till det lämpliga i att religösa samfund bedriver skolor och tror att det vore klokt om frågan utreddes.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP