2007-08-22

Moralpanik på Aftonbladet

Underklädesmärket Sloggi har kommit på en smart marknadsföringssatsning. Man har utlyst en tävling som går ut på att unga män och kvinnor (minst 18 år fyllda) skickar in bilder på sina bakdelar iklädda trosor respektive kalsonger, helst av märket Sloggi. Vinsten är ett modellkontrakt och intresset tycks vara stort.

Den oerhört seriösa tidningen Aftonbladet har naturligtvis reagerat på detta moraliska förfall och låter en "expert" uttala sig om riskerna för att dessa bilder av icke ont anande modellaspiranter kopieras och läggs ut på mindre seriösa hemsidor. Naturligtvis ställs företaget till svars för sitt tilltag och för att läsarna riktigt ska förstå vad deltagarna utsätter sig för har man valt att illustrera artikeln med en bild av ett femtontal unga kvinnor iklädda endast Sloggis stringtrosor. Undrar just vilket ansvar Aftonbladet känner ifall den bilden kommer på avvägar...

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP