2007-08-21

Lyssna på skatteverket

Regeringen gör klokt i att lyssna till kritiken från skatteverket angående den höjda reavinstskatten. I praktiken blir det en flyttskatt som kommer att hämma rörligheten på arbetsmarknaden.

Dessutom innebär det att de som under många år betalat en hög fastighetsskatt och säljer sitt hus inom de närmaste åren både drabbas av hög fastighetsskatt och hög reavinstskatt. Dessa människor blir de verkliga förlorarna på reformen. Har de dessutom tidigare uppskov så förstärks effekten av att man även får betala en högre fastighetsskatt på tidigare vinster och i det ena av regeringens förslag även en ränta på uppskovsbeloppet.

Skatteverkets förslag att istället minska skatten till 15 %, ta bort uppskovsrätten och under 20-30 år fasa ut de gamla uppskoven är ett mycket klokare förslag.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP