2008-06-16

Beklämmande debatt om Elfviks ridskola

Självklart ska oppositionen få opponera, granska och ifrågasätta majoritetens beslut, men det är en fördel om det sker med omdöme.

Dessvärre var lidingöpartiets Evelyn Lewandrowskis interpellation om ridverksamheten på Elfvik allt annat än omdömesgill. Genom sitt sätt att ställa frågan och än mer som debatten kom att utvecklas blev flera icke-närvarande parter uthängda i offentligheten.

Det borde Evelyn Lewandrowskis ha tänkt på innan hon ställde interpellationen liksom vissa ledamöter innan de yttrade sig i debatten.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP