2008-06-30

Kommunister hyllar Mugabe

I en skrämmande ledare i Kommunistiska Partiets husorgan, Proletären, ger man ett odelat stöd till en av världens värsta ditatorer, Robert Mugabe.

Hans s k jordreform som lett till massvält och galopperande inflation kallar Proletären för klasskamp. Och Robert Mugabes diktatur som misshandlar, förföljer och dödar oliktänkande beskriver man som beundransvärd.

När det kommunistiska idealsamhället ska byggas tycks det inte spela någon roll vilket pris människor får betala.

3 kommentar(er):

Anonym,  7 augusti 2008 kl. 21:17  

Hej Paul!

Trist att behöva rätta till dina missar i efterhand men jag kunde inte göra det förän nu eftersom jag först nu hittade fram till din blogg.
Alltså: Din rubrik säger "Kommunister hyllar Mugabe",redan här återfinner vi alltså en sakupplysning på sin plats. Det är inte kommunister som gruppering som hyllar Mugabe utan Kommunistiska Partiet som parti. Dessa är inte av nödvändighet representativa för kommunister över lag.
Vidare så skriver du att Mugabes jordreform har lett till massvält, vilket i sak inte är sant det heller. Om du läser på lite ser du att efter jordreformens införande skedde ett antal år av missväxt och stigande temperaturer under sommarhalvåret som gjorde att skörederna minskade. Den jordbruksreform som Mugabe instiftade påminner dessutom till stor del om det enskifte som genomfördes i 1700talets Sverige för att effektivisera produktionen av spannmål.

I ditt sista påstående, som jag väljer att citera i sin helhet, "När det kommunistiska idealsamhället ska byggas tycks det inte spela någon roll vilket pris människor får betala.", gör du en borgerlig klassisk dundertabbe, du ger dig återigen in på ett saklöst angrepp som bara tjänar till att göra dina kunniga läsare frustrerade över att du inte driver denna tes vidare.

Underbygg dina påståenden grundligt så kanske du slipper denhär typen av kommentarer.

/Jonas Lundgren
Luddigt och Logiskt i Politiken
www.llpblog.tk
Styrelseledamot Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm
tillika Lidingöbo

Anonym,  11 augusti 2008 kl. 13:08  

Har du "lärt" dig det där på en partiutbildning, eller...? Du verkar otroligt naiv om du verkligen tror på det du skriver. Rekommenderar att du åtminstone läser http://sv.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe som komplement till den indoktrinering du utsatts för.

Några korta kommentarer:

1) Massvälten i Zimbabwe har inget med missväxt att göra utan är ett resultat av Mugabes hänsynslösa politik. Omfördelningen ledde bl a till att stora delar av jordbruksmarken lades i träda.

2) Att tvångsinlösa väl fungerande jordbruk och ge marken till människor som varken har kunskapen eller förmågan att bruka den rationellt är inte detsamma som det svenska enskiftet. Tvärtom handlade det om att tillskapa större, effektivare enheter vilket är motsatt väg mot Mugabes politik.

Dessutom har tvångsinlösningarna skett med rena terrormetoderna såsom hot, våld och mord. Är det den sortens socialism du försvarar, Jonas?

Anonym,  11 augusti 2008 kl. 20:09  

Hej igen

Det är en sak att rätta till det när Paul far med osanningar och en annan att försvara ZanuPF. Det förstnämda var det jag gjorde och det senare är det ja beskylls för i svaret på min kommentar.
I min "partiutbildning" ingår att se kritiskt på massmedia och adra borgerligt styrda propagandafora. Vad man ser i media är att Mugabe är hemsk och korrumperad, vad som stämmer och inte stämmer är svårt att avgöra eftersom Zimbabwe är ett relativt slutet land.
Då följer ett antal frågor. För det första:
Varför är landet slutet?
Jo, för att det finns en sammanslutning av länder som nekar och avråder från handel med Zimbabwe, ett av dessa länder är den kapitalistiska diktaturen USA. Detta handelsembaro kan jämföras med det mot Kuba, som är den enda anledningen till att Kuba fortfarand klassas som U-land.

För det andra:
Vad får vi våra sanningar ifrån?
Många får sina sanningar från massmedia, borgerligt kontrollerade massmedia som springer monopolkapitalismens ärenden, exempelvis SvD eller DN. Dessa tidningar ingår det väl i den borgerliga dokrtrinen att sluka som absoluta sanningar skulle jag gissa. Andra går till källan och läser alltid kritiskt och kollar sina källor innan de sätter igång att argumentera.

För det tredje:
Minsta barn trodde jag visste att man inte kan hänvisa till Wikipedia som en källa då denna sida skrivs av privatpersoner och innehåller både vinklade sanningar och personliga uppfattningar. Jag predikar återigen vikten av källkritik.

ZanuPF och Mugabes tid har gått ut och deras politik är förlegad och ålderdomlig, men osanningar förtjänar den inte.

/Jonas Lundgren
Luddigt och Logiskt i Politiken
www.llpblog.tk
Styrelseledamot Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm
tillika Lidingöbo

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP