2008-06-16

Spricka i socialdemokraterna

Kvällens första valfrihetsdebatt handlade om äldreomsorgen. Socialdemokraterna hade yrkat avslag i kommunstyrelsen, men när socialdemokraternas representant, Mikael Rogler, tog till orda på kvällens fullmäktigesammanträde valde han att ställa sig bakom majoritetens förslag.

Lite senare gick det socialdemokratiska oppositionsrådet, Mårten Dahlberg, upp och vidhöll sitt avslagsyrkande från kommunstyrelsen.

Vid den efterföljande voteringen visade det sig att tre socialdemokrater röstade med majoriteten medan fyra stycken yrkade avslag. En tydlig spricka alltså inom socialdemokratin rörande en oerhört viktig valfrihetsfråga.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP