2008-06-09

Friidrotten kan vara kvar på Vallen

Egentligen skulle jag ha skrivit detta inlägg redan förra veckan, men det har varit så mycket att göra att jag helt enkelt inte har hunnit blogga i den utsträckning jag skulle vilja.

Efter ett möte med Riksidrottsförbundet nyligen blev det klart att tidigast i augusti kan de ta ett beslut om att bygga en ny friidrottsanläggning på Bosön. Förseningen beror på att projektet beräknas bli betydligt dyrare än budgeterat och att man ännu inte har löst finansieringen av de ca 8 miljoner kronor som saknas.

Risken finns också att Bosön inte kan fullfölja sina planer om de inte löser finansieringen, men jag är optimist och tror att satsningen i slutändan blir av.

Förseningen innebär dock att en ny anläggning inte kan stå klar förrän tidigast hösten 2009 och först då skulle vi kunna påbörja en ombyggnation av Vallen för att möjliggöra en utvidgning av fotbollen och tennisen samt en ny mindre friidrottsanläggning. Nya tennisbanor och en ny konstgräsplan skulle därmed i bästa fall bli klara någon gång under 2010.

Framförallt IFK Lidingö Fotboll är bekymrade över detta. Det är en stor och expanderande förening som behöver utrymme att utvecklas. Den nuvarande konstgräsplanen har blivit en stor succé och klubben vill bl a kunna ersätta den dåliga planen vid Bodals bollhall där många ungdomslag idag spelar sina matcher.

Även om IFK Lidingö Fotboll helst vill kunna samla verksamheten på Vallen prioriterar man att få en konstgräsplan så snabbt som möjligt och därför har vi tillsammans kommit överens om att flytta konstgrässatsningen till Brevik istället.

På lite sikt finns också möjlighet att expandera Vallen söderut och där anlägga en 7-mannaplan med konstgräs.

För Lidingö Tennisklubb innebär det nya förslaget att grusbanorna istället läggs strax utanför Vallens nuvarande område. Det kräver en detaljplaneändring som dessvärre tar lite tid, men i förhållande till förseningen på Bosön blir det förhoppningsvis ingen större skillnad.

Både IFK Lidingö Fotboll och Lidingö Tennisklubb har varit mycket konstruktiva i att försöka hitta en bra lösning för alla inblandade idrotter och inte enbart se till sin egen verksamhets önskemål.

Som en konsekvens av detta får friidrottsanläggningen på Vallen vara kvar och IFK Lidingö Friidrott kan fortsätta att träna där som tidigare.

IFK Lidingö Friidrotts representanter uttalar sig inte oväntat positivt till detta, men Curt Högbergs uttalande på Lidingösidan att "Däremot känns det konstigt att kommunen envisas med att vilja investera pengar i Bosö-projektet som inte är det bästa för den lokala friidrotten, och mot föreningens vilja." är fullständigt obegripligt.

På vilket sätt kan det vara en nackdel för den lokala friidrotten om den, vid sidan om Vallen, dessutom får en ny modern anläggning på Bosön att träna på? Talar verkligen Curt Högberg för alla de friidrottare som redan idag tränar på Bosön?

Jag är fullständigt övertygad om att en gemensam satsning på Bosön är bra, inte bara för friidrotten som får en ny arena att träna och tävla på, utan även för idrottslivet på Lidingö i övrigt. Ett nära samarbete mellan staden och Riksidrottsförbundet kan bara var till fördel för Lidingös alla idrottsutövare.

1 kommentar(er):

Christer Westerberg 20 juli 2008 kl. 17:55  

Hej Paul!

Jag, och många idrottsvänner med mig, är synnerligen glada över beslutet att friidrotten får vara kvar på Vallen.

Skälen till varför Vallen är bättre för friidrotten än Bosön behöver jag inte repetera för dig utan jag kan glädjande nog konstatera att den demokratiska processen i slutändan fungerat. Dock har vägen fram till det rätta beslutet varit onödigt smärtsam och långdragen i den här frågan.

Det förvånar mig faktiskt att du inte förstår Curts kritik mot vidare investering i Bosön. Du, om någon, vet väl att de monetära medlen är begränsade och Curts, och friidrottsklubbens, åsikt är att pengarna gör bättre nytta på Vallen än på Bosön.

Den utredning som till sist gjordes av en extern konsult visade ju också att Vallen, där mycket redan finns på plats, skulle ge "mest att arena för pengarna".

Menar du nu att det finns mer pengar avsatta för friidrotten så att Lidingö Stad kan satsa både på Vallen och Bosön? - Fantastiskt glädjande i så fall! Självklart skulle det vara jättefint med två friidrottsarenor på Lidingö men om nu budgeten, i alla fall den som tidigare klubbats, inte räcker till för detta så är det bättre med en fullvärdig arena än två halvmesyrer.

Jag hoppas, som logisk konsekvens av de nu tagna besluten, att Vallen rustas upp så att vi där får en friidrottsarena som duger för både tävling och träning. Kan Lidingö Stad stödja Bosön och RF utöver detta så är det också bra men Vallen bör prioriteras, och den huvudsakliga investeringen läggas där, så att Vallen blir en arena vi kan vara stolta över.

/ Christer Westerberg

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP