2008-06-18

Kan man lita på IPCC 2?

Så fort någon forskare eller debattör ifrågasätter slutsatsen att människans utsläpp av koldioxid brukar man med emfas hävda att 2500 forskare står bakom detta (och att enigheten i sig är ett bevis på att slutsatsen är riktig).

Nu visar det sig att det i själva verket bara var 62 forskare som granskat avsnittet om människan var skyldig till klimatförändringarna. De flesta ansåg att så inte var fallet. Kvar var 5 forskare som ansåg att människan påverkat klimatet.

Nu är inte forskning en demokratisk process där man röstar om resultatet, men när ett av de bärande argumenten för slutsatsen är den totala enigheten i forskarkåren visar sig inte vara sann blir man ju minst sagt konfunderad.

Kan man verkligen lita på IPCC?

1 kommentar(er):

Anonym,  19 juni 2008 kl. 09:09  

Bra att du lyfter fram detta!
Inom forskningsvärlden är man beroende av forskningsanslag. Den fria - och sanna - forskningen äventyras av politiskt styrda storsatsningar. Forskare är bara människor och det är lätt att frestas att falla in i en kör om det ger trygghet i säkra anslag. För över 15 år sedan larmade danska forskare om att mannens fertilitet var i fara - spermierna höll på att ta slut! Det har givit stora forkningsanslag, men ingen sann och nyttig kunskap har kommit fram från detta; däremot har oberoende studier visat att fertiliteten i Sverige snarast ÖKAT under de senaste decennierna - alltså inga tecken på att sjunkande fertilitet på grund av sjunkande spermieantal skulle haft någon som helst effekt på svenska pars förmåga att få barn. Men det är de braskande rubrikerna som ger resurser och som hejdar verklig forskning.
"Forskning är alldeles för allvarligt för att blanda in politik i"

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP