2008-06-02

Bortklippt ur Rapport

För några veckor sedan blev jag intervjuad av en reporter från Rapport. Anledningen var ett utspel från miljöpartiets representant i LSS-kommittén (där även jag är ledamot) om att sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga inte skulle leda till några nya jobb bland personliga assistenter utan enbart leda till högre vinster för de företag som tillhandahåller dessa tjänster.

Samma dag som intervjun ägde rum hade vi fått information från sekreteriatet om sänkningen, men inte på något sätt tagit ställning för hur detta skulle påverka ersättningsnivåerna. Rent principiellt skulle man kunna tänka sig att inte göra något alls, att sänka schablonen generellt eller att ha olika ersättningsnivåer beroende på vem som anställs.

Alla varianter har sina för- och nackdelar. Att låta ersättningen vara oförändrad skulle sannolikt öka vinstmarginalen för vissa företag, men också skapa utrymme för andra kostnader. Sen får man inte glömma att många personliga assistenter är anställda direkt av de funktionshindrade vilka därmed kan köpa fler timmar för pengarna. Det kan även komma att påverka lönenivån i en för de anställda positiv riktning.

Sänker man den generella schablonen tar man bort den kollektiva fördel som branschen skulle uppnå, men det kan å andra sidan slå väldigt snett för enskilda företag beroende på de anställdas ålder. Har man istället skilda ersättningsnivåer kan man eliminera det problemet, men det kan bli administrativt kostsamt.

I kommittén kände vi alla, utom uppenbarligen miljöpartiets representant, att detta behövde vi nog fundera lite på. Han tog istället kontakt med Rapport för ett eget litet utspel.

När reportern sen kontaktade mig för en kommentar sa jag precis som det var. Vi hade precis fått information, det finns olika för- och nackdelar, men vi har inte på något sätt bestämt oss. Jag sa också att jag tyckte det var olämpligt att som miljöpartiet göra ett utspel innan det ens fanns ett konkret politiskt förslag.

Hur som helst, inslaget sändes inte förrän nu, flera veckor efter utspelet och då väljer Rapport att enbart låta miljöpartiet komma till tals. Intervjun med mig var helt bortklippt och miljöpartisten får oemotsagd påstå att förslaget får vissa konsekvenser fast vi inte ens har behandlat frågan.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP