2008-06-18

Kan man lita på IPCC?

IPCCs forskare har efter beslut i domstol i såväl Storbrittanien som USA tvingats lämna ut information om vilka mätstationer som använts för att mäta den globala temperaturen.

Det visar sig att de flesta mätstationer ligger i stadsområden, s k urbana stationer där den lokala temperaturen har stigit i takt med urbaniseringen. Värme från byggnader, trafik och hårdgjorda ytor har en klar inverkan på den lokala temperaturen, men säger ingenting om en eventuell global uppvärmning.

Som jämförelse visar de mätningar som sker från sateliter (vilka skannar hela jordytan över land och hav) att det inte skett någon global uppvärmning sedan 1998 trots stora utsläpp av CO2 under tiden.

Kan man lita på IPCC?

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP