2008-06-10

Förskolan ersätts för ökade lokalkostnader

I veckans nummer av gratistidningen Mitt i Lidingö är huvudrubriken att förskolans lokaler blivit 50 % dyrare på tre år. Sen jämför man det med förskolepengen som sägs ha ökat med 2-5 %/år.

I artikeln uttalar sig Charlotta Huldt-Ramberg, som tillsammans med sin man är intiativtagare till uppropet, med anklagelser om "dimråder, ohederlighet och orättvisa".

Det låter naturligtvis illavarslande, men för att läsaren ska kunna bedöma trovärdigheten i dessa anklagelser hade det varit bra om det i tidningen framkommit att Huldt-Ramberg även är en av socialdemokraternas två representanter i utbildningsnämnden som just ansvarar för förskolan på Lidingö.

I realiteten är inte heller situationen så besvärlig som procentsatserna vid en första anblick kan antyda. Tvärtom, för att möta den ökade hyreshöjningen har vi nämligen höjt förskolepengen extra mycket under de här åren, vilket tydligt framgår om man jämför kronor och ören istället för procentsatser.

Således ligger hyresökningen på 5 860:- mellan 2005 och 2008 medan förskolepengen motsvarande tid ökade med 15 375:- för barn mellan 1-3 år och med 8 660:- för barn mellan 3-5 år (skillnaden beror på att vi samtidigt valt att vikta om ersättningsnivåerna för att dessa bättre stämma överens med den reella kostnaden för respektive åldergrupp).

Varför har då lokalkostnaderna ökat så mycket? Jo det beror framförallt på att vi under de här åren byggt ut förskolan med ca 600 platser, motsvarande en ökning av antalet barn med 25 %. Det har inte varit möjligt att göra i befintliga lokaler utan vi har både byggt om gamla skollokaler och byggt helt nya lokaler åt förskolan.

Nya och ombyggda lokaler är dessvärre mycket dyrare än gamla och därför stiger den genomsnittliga hyreskostnaden. Därtill har vi under några år ökat på fastighetsunderhållet (gäller hela fastighetsbeståndet, inte bara förskolan), vilket också påverkar hyresnivåerna.

Kostnaderna motsvaras alltså av bättre lokaler och lokaler för fler barn, något som sannolikt alla barnföräldrar är glada över.

Till saken hör att den hyra som tas ut är en långsiktig självkostnadshyra. Den kommunala fastighetsförvaltningen har inget avkastningskrav och eventuella under- eller överskott för enskilda år balanseras över till nästkommande år.

I slutändan är det skattebetalarna som får stå för notan, men vi arbetar efter den principen att varje verksamhet ska bära sina egna kostnader så att dessa synliggörs och att prioriteringar sker på korrekt beslutsunderlag. Sen ser vi till att budget- och pengnivåer är tillräckligt höga för att kunna upprätthålla rätt kvalitet. Att som Huldt-Ramberg föreslå att hyran ska halveras innebär ju inte att kostnaden försvinner, den bara döljs och måste bokföras på ett annat konto.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP