2008-06-19

Vadå "tvingas se över"

I en stor artikel går Svenska Dagbladet åter till angrepp mot Vårdval Stockholm. I likhet med tidigare artiklar tar man tydligt parti mot reformen (till skillnad mot DN som hela tiden har belyst båda sidors syn).

Bl a skriver man i artikeln att tidningen "har visat att Vårdval Stockholm lett till ökade klyftor i vården". Ett socialdemokratiskt oppositionsråd hade inte kunnat uttrycka det bättre. Problemet är bara att det inte är sant, tvärtom så ger Vårdval Stockholm i betydligt högre grad samma resurser till alla vårdtagare.

Som exempel tar man norra Botkyrka där ersättningen sägs ha minskat med 30 %. Men är det nödvändigtvis fel eller kan det ha varit så att man där har haft en massa budgetmedel men inte så mycket patienter medan andra vårdcentraler har haft mer patienter men mindre pengar? Denna självklara frågeställning hoppar SvD helt över.

Istället skriver man att "Politiker tvingas se över vårdvalet". Vad det i själva verket handlar om är att man från början har varit klar över att man troligen kommer att behöva justera ersättningsnivåerna. Eftersom man övergår till ett helt nytt finansieringssystem vore det osannolikt om alla parametrar blev rätt från början.

Däremot är det helt klart att en peng som följer patienten är mer rättvis än det gamla budgetsystemet och dessutom flyttar det makten från politiker till medborgare. När Vårdval Stockholm har finjusterats kanske även Svenska Dagbladet (oberoende moderat) inser det.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP