2008-06-30

(S) sätter systemen framför människorna

Sedan Vårdval Stockholm infördes har 18 nya läkarmottagningar öppnats och 12 % fler patientbesök genomförts medan socialdemokraterna lade ner 2 vårdcentraler under sin tid vid makten. Ändå har Ingela Nylund Watz och Dag Larsson, båda oppositionsråd (s), mage att på SvD Brännpunkt åter kritisera denna valfrihetsreform där patienterna får makten på bekostnad av politiker och byråkrater.

Men det kanske är just där skon klämmer. Socialdemokraterna har alltid vurmat mer för systemen än för människorna.

Det bärande argumentet i socialdemokraternas kritik är att vissa vårdcentraler "drabbas av nedskärningar". Men det är ju i sig inget konstigt om patienternas fria val leder till att man går till andra vårdcentraler än de man var hänvisad till tidigare. Jobbar man i stan kanske det är enklare att välja den som ligger nära arbetsplatsen trots att man bor i förorten.

Kritiken känns igen från friskoledebatten där socialdemokraterna gärna hävdar att pengar till en friskola "drabbar" den kommunala. Men medan deras synsätt utgår från (den kommunala) skolans perspektiv, utgår vårt från elevens. Som skattebetalare bidrar jag mer än gärna med pengar till barns utbildning och människors vård, men inte till att hålla vissa kommunala verksamheter under armarna oavsett om deras tjänster efterfrågas eller ej.

I själva verket visar det som nu händer att socialdemokraternas tidigare godtyckliga system där vårdcentraler hade olika avtal och fick olika mycket betalt, utifrån förhandlingar och upphandlingar snarare än vårdbehov, var både orättvist och godtyckligt.

Till och med mottagningar i samma område och med patienter med snarlik vårdtyngd kunde ha olika ersättningar. Denna orättvisa är det nu slut på och det är välgärning av Alliansen att ha satt stopp för det.

Källor: SvD DN

2 kommentar(er):

LasseB 30 juni 2008 kl. 13:01  

Med tanke på de effekter som vårdval Stockholm fått i de områden med den svagaste befolkningen så förstår jag att det naturligtvis är skillnad på människor och människor.

Att områden med många sjuka och ett stort behov av tolkar har fått mera pengar än exempelvis Lidingö är ju en stor orättvisa i ett moderat samhälle där människan skall stå i första rummet. Skall inte alla människor ha tillgång till en likvärdig sjukvård baserat på vilka behov människan har eller skall sjukvården styras av vad patienten får kosta

Anonym,  30 juni 2008 kl. 14:56  

Lasseb!

Så när två vårdcentraler med samma upptagningsområde får olika ersättning är det höjden av rättvisa.

Även boende på Lidingö behöver gå till läkare ibland (och tro det eller ej, män där bor också pensionärer, låginkomsttagare och invandrare). Är det inte då rimligt att landstinget ersätter deras besök med lika mycket som den som bor i Kista eller Älvsjö?

För övrigt får områden med många sjuka mer ersättning eftersom de rimligtvis går till vårdcentralen oftare. Pengarna följer ju patienten. Och ersättning för tolkar finns också med.

Eric

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP