2008-06-14

Bättre journalistik kan ersätta presstödet

Vilken utomstående VD hade fått en dryg halvsida på en av Sveriges största tidningar för att på redaktionell plats kräva statliga bidrag till sitt eget företag?

Sannolikt ingen. Men när det gäller sin egen VD tvekar tidligen inte Svenska Dagbladets chefredaktör att låta honom göra just detta på Brännpunkt.

Raoul Grünthal skriver i egen sak i syfte att få regering och riksdag att fortsätta subventionera företagets egen högst kommersiella verksamhet. Den frågan läsarna istället bör ställa sig är varför svenska skattebetalare ska betala 65 miljoner kronor till norska aktieägare i en koncern som gick med 177 miljoner kronor i vinst förra året?

Konkurrenten Bonnier kallar han en internationell megakoncern, men vad är då SvD:s egen Schibstedt?

Han kommer också med det "sensationella" påståendet att Bonniers strävar efter monopol. Såklart de gör, vilken företagare skulle inte vilja vara ensam på marknaden? Kan Grünthal ärligt säga att han inte skulle vilja se Svenska Dagbladet som enda morgontidning om möjligheten gavs?

Men i en fungerande marknadsekonomi finns det andra krafter som förhindrar att monopol normalt uppstår. Men en fördel är om aktörerna på marknaden agerar på lika villkor och inte som nu en av sex dagliga tidningar i Stockholm har mångmiljonbidrag från staten.

Svenska Dagbladets största problem är att produkten tyvärr har blivit sämre. Det är ett betydligt större hot mot tidningens framtid än presstödets vara eller inte vara. Istället för att stirra sig blind på statliga företag borde man ta efter Schibstedt-kollegan Aftonbladets ambition.

Efter att i decennier varit andratidning är man sen flera år numera marknadsledare. För detta krävdes inget presstöd, bara en riktigt ambitiös journalistisk satsning. Det borde Svenska Dagbladet också pröva.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP