2008-08-15

Barn ska inte formas efter genuspolitiska mallar

Bara det faktum att Gudrun Schyman lovordar den moderata jämställdhetsrapporten borde få partiledningen att dra åt öronen.

Läser man sen själva rapporten är det förvisso positivt att författarna uppmärksammat att pojkar halkar efter flickor i skolan och i betydligt mindre utsträckning går vidare till högre studier, men deras slutsats - att skolan är för ojämlik i traditionell bemärkelse - är det svårt att finna stöd för.

Faktum är att när samhället och skolan var betydligt mindre jämställt än idag då klarade sig pojkar betydligt bättre i skolan. Kanske problemet snarare handlar om att skolan har blivit en enkönad värld såtillvida att de vuxna i skolan helt domineras av kvinnor och att verksamheten i mycket stor utsträckning styrs av kvinnliga värderingar.

Detta illustreras inte minst av författarnas egna ord där flickor beskrivs som ordentliga och pojkar som stökiga. Varför är ett typiskt manligt beteende negativt medan ett kvinnligt betraktas som genomgående positivt?

För något år sedan visades en brittisk tv-serie där man lät ett antal ungdomar utbildas enligt 50-talsmodell. En tydlig skillnad mot dagens skola var att man lät eleverna experimentera mer, något som ledde till att pojkarna gjorde betydligt bättre ifrån sig.

Projektet byggde nämligen på det som nästan är tabu att tala om idag, och som inte heller nämns med ett enda ord i rapporten, nämligen att pojkar och flickor är olika. Deras hjärnor fungerar olika, de påverkas olika av stress och de lär sig på olika sätt.

Det vore en insikt för den svenska skolan (liksom hela den svenska jämställdhetsdebatten) att ta till sig, inte att barnen ska formas efter genuspolitiska mallar.

Källor: SvD Dagen SvD2

5 kommentar(er):

Anonym,  16 augusti 2008 09:47  

Det är trevligt att se någon på rätt väg men orsaken pojkarna presterar sämre i skolan är inte kvinnliga värderingar, orsaken pojkarna presterar sämre i skolan är feministiska värderingar.

Skillnaden mellan kvinnliga åsikten om pojkar och feministiska åsikten om pojkar är precis som påpekats av Christina Hoff Sommers i USA:s skoldebatt att kvinnor faktiskt gillar pojkar som de är medan feminister ser pojkar som ett rent renoveringsobjekt som skall tvingas in på den rätta banan.

Ännu mer problematiskt är att unga kvinnor själva sexuellt föredrar just de pojkar som inte lyssnar men det pratas det inte alls om.

Anonym,  16 augusti 2008 16:08  

Som aktiv moderat ser jag med bestörtning hur den ena liberala värderingen efter den andra offras och undrar hur vi i partiet som är i opposition till ex radikalfeminismen och klimatalamismen ska kunna finna varandra och få till stånd en debatt. En intern sådan har jag inte lyckas finna ännu.
KS

Anonym,  16 augusti 2008 16:08  

Som aktiv moderat ser jag med bestörtning hur den ena liberala värderingen efter den andra offras och undrar hur vi i partiet som är i opposition till ex radikalfeminismen och klimatalamismen ska kunna finna varandra och få till stånd en debatt. En intern sådan har jag inte lyckas finna ännu.
KS

Anonym,  18 augusti 2008 16:58  

KS, ni moderater som är trötta på att ert parti har blivit Nya Sossarna är välkomna över till mig på soffan. Bekvämt, skönt och man kan obehindrat klaga på alla.

Varför ska ett borgerligt parti alls syssla med att ta fram jämställdhetsrapporter? Vore inte den sant liberala OCH konservativa åsikten att den bästa jämstäldhetspolitiken är ingen alls?

Anonym,  10 januari 2010 09:46  

Hey I'd love to congratulate you for such a great quality forum!
Was thinking this would be a perfect way to introduce myself!

Sincerely,
Johnie Maverick
if you're ever bored check out my site!
[url=http://www.partyopedia.com/articles/batman-party-supplies.html]batman Party Supplies[/url].

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP