2008-08-23

Odenberg förklarar bättre än regeringen

Om regeringen från början hade kunnat förklara FRA-lagen lika bra som den tidigare försvarsministern, Mikael Odenberg, nu gör i en mycket välformulerad artikel på DN Debatt kanske debatten hade varit något mer sansad.

Odenberg förklarar på ett pedagogiskt sätt varför FRA-lagen behövs liksom hur den har utformats för att minimera intrång i den personliga integriteten. I förhållande till tidigare har integritetsskyddet t o m stärkts då Säpo och polisen inte längre får kringgå kravet på godkännande av domstol innan man avlyssnar en brottsmisstänkt.

Som Odenberg skriver handlar det inte om massavlyssning av svenskars e-mail, telefonsamtal eller websurfande utan "på ren svenska spioneri mot utlandet".

8 kommentar(er):

Anonym,  23 augusti 2008 kl. 18:14  

Problemet är att man aldrig kommer några verkliga hemligheter på spåren genom massavlyssning. All viktig hemlig trafik krypteras och kommer därför aldrig att fastna i FRA-nätet.

Odenberg kommer med dimridåer och väljer att diskutera bisaker som gör att han slipper prata om vad FRA-lagen egentligen är till för.

För vem som helst med grundkunskaper i kryptering är det uppenbart att FRA-lagen är helt tandlöst som spaningsverktyp till allt annat än att fånga fotbollshuliganer och spritsmugglande lastbilschaufförer.

/Judge Dregg - UNIX-tekniker

Lupus 24 augusti 2008 kl. 09:23  

Du Paul tycker således att det är okej att snoka i exempelvis andra EU-medborgares kommunikation som råkar passera Sverige. Jag har många bekanta, vänner och släktingar i bland annat våra grannländer. Lika lite som jag accepterar att staten snokar i min kommunikation, accepterar jag att man kränker mina medmänniskors integritet.

Den förvånade pappan 24 augusti 2008 kl. 10:02  

Nu ska jag komma med ett påhopp. Jag tror att problemet här är att de flesta invalda i regering och riksdag är fär gamla för att på riktigt förstå Internet och vad som händer där. Därmed förstår man inte varför kritiken är så hård "när man bara vill försvara landet".

Det blir inte bättre av att man inte alls har tagit debatten, men samtidigt är det största problemet at t man ändå tänker massavlyssna, vad man än väljer att kalla det, så är det just det man tänker att göra. Att ha invändningar mot det innebär inte att man missförstått, det innebär snarare att man förstått hur Internet fungerar.

Anonym,  24 augusti 2008 kl. 17:56  

Du förvånade pappa!

Problemet är snarast att ungdomarna är för naiva som tror att det man gör på nätet är privat. Google, Yahoo, Facebook och de andra drakarna vet redan mer om ditt barn än du själv gör.

De måste lära sig att förstå att chatta på nätet är inte mer privat än att sitta på ett café och prata.

Också pappa med många år i IT-branschen.

Den förvånade pappan 24 augusti 2008 kl. 19:47  

Vad har det med FRA-lagen att göra? Blir det bättre av att staten också från tillgång till allt?

Lupus 24 augusti 2008 kl. 23:10  

anonym, det finns flera avgörande skillnader mellan Google, Yahoo och andra dylika företag å ena sidan och FRA å den andra. En skillnad är att om man skickar krypterade meddelanden, så är det bara FRA som systematiskt försöker att forcera krypteringen. Ur integritetssynpunkt är forcering av till exempel förtroliga krypterade e-brev likvärdigt med att öppna andras privata papperskuvert. En annan skillnad är att det bara är FRA som konstant behandlar en - inte som källa till produktutveckling och bättre marknadsföring - utan som en potentiell kriminell, ett "yttre hot" mot "staten".

Per Hagwall 25 augusti 2008 kl. 00:53  

Odenberg har tydligen inte läst lagen så noga, det finns inget förbud för FRA att syssla med polisiära uppgifter, tvärtom: (SFS 2007-664, togs redan förra året)
"§4 [...] Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet."

Det fanns ett förbud förut, men det löste FRA:s jurister med att konstatera att då de sysslade med polisiära frågor så sysslade de ju inte med militär underrättelseverksamhet så då var det ju tillåtet... Mer hos Rick (pp).

Mark Klamberg (fp) har en del att säga också.

Anonym,  30 augusti 2008 kl. 09:24  

Alla länder bedriver spioneri mot "fienden", men det är nog bara PK Sverige som inte har koll på vad man håller på med. Det behövs ingen FRA-lag. (Tyvärr så har Reinfelt tagit sig vatten över huvudet igen)

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP