2008-08-27

Breviksbadet rustas upp

När det härom året stod klart att Breviksbadet behövde rustas upp ställde vi oss frågan om det var en riktig prioritering eller om vi istället skulle satsa på ett riktigt äventyrsbad, något som har efterfrågats av lidingöborna i många år och som ständigt återkommer i toppen på ungdomarnas önskelistor över satsningar inom fritidsområdet.

Vi tillsatte därför en utredning som skulle titta på alternativen att bygga ut och om Gångsätrabadet till ett äventyrsbad, att bygga ett helt nytt äventyrsbad eller att rusta upp Breviksbadet. Uppdraget gick till en av Sveriges mest erfarna konsulter på området som har varit med och projekterat ett stort antal bad runt om i Sverige.

Helt klart är att ett äventyrsbad skapar helt nya möjligheter och värden. Det är öppet året om och man kan erbjuda möjligheter till träning, motionssim, lek, relax och spännande upplevelser. Olika åldergrupper kan utan konflikt samsas på samma tider, liksom föreningar, skolor och allmänheten.

Över 200 000 besök varje år beräknas ett äventyrsbad på Lidingö få, att jämföra med Breviksbadets 20-40 000 (beroende på väderlek) och Gångsätrabadets 70 000. En fördubbling av simmandet alltså, något som skulle ligga väl i linje med Lidingös hälsoprofil.

Dessvärre visar utredningen att prislappen för ett äventyrsbad är oerhört hög. Ett ombyggt Gångsätrabad beräknas kosta 126 miljoner kronor och ett helt nytt bad drygt 160 miljoner kronor.

En sådan investering ska då ställas mot att vi behöver bygga nya äldreboenden, Klockargården och Källängens skolor behöver rustas upp och vi måste de närmaste 10 åren få fram 1 000 nya platser i skolan. Dessutom måste vägfrågan och Lidingöbanans framtid lösas.

Därtill går vi nu in i sämre tider med risk för lägre skatteintäkter än förväntat. I ett sådant läge är det inte försvarbart att göra en så stor satsning på något som förvisso är oerhört efterlängtat, men ändå inte nödvändigt.

Som ett alternativ har möjligheten att finansiera ett äventyrsbad genom att lägga ner Breviksbadet och sälja villatomter på den marken diskuterats. Det skulle ge ett äventyrsbad en egen finansiering som inte påverkar stadens övriga investeringsbehov.

Vi gör dock den bedömningen att inte är oproblematiskt att bygga ett antal villor så nära Kottlasjön och alldeles intill naturreservatet. Dessutom vet vi att många lidingöbor verkligen uppskattar Breviksbadet. Därför kommer vi inte att föreslå något sådant.

Istället kommer vi i nästa års budget avsätta pengar för att rusta upp Breviksbadet så att det i många år framöver kan glädja lidingöborna på sommaren.

5 kommentar(er):

Anonym,  28 augusti 2008 kl. 16:00  

Bra beslut anser jag men man kan väl ifrågasätta arrendeavgiften på Breviksbadet, enligt uppgift 25 000/år? låter som per månad, när totalkostnaden ligger på 758000 /år. Har man avtalat om en maximal inträdesavgift i detta som arrendatorn Neidert Aktivitetscenter AB, får ta ut?. Dessutom har tydligen ett annat privat företag bokat en separat avdelning inomhus som bedriver något privat rehabiliteringscenter så den delen är inte tillgänglig för allmänheten. Det blir väldigt lite hyra för dom, knappast marknadsmässigt men Lidingö stad kanske får kompensation från Landstinget för rehab-verksamheten. Eller har jag fått allt om bakfoten?

Anonym,  2 september 2008 kl. 09:38  

Det här tycker jag var ett mycket bra beslut. Vi ser fram emot 20 års Breviksbadande efter att renoveringen är klar.

Anonym,  2 september 2008 kl. 16:34  

Mycket bra beslut!
Breviksbadet är en pärla som alla lidingöbor värnar om. Mycket välskött dessutom och med en upprustning har det allt man kan önska sig.

Anonym,  5 september 2008 kl. 17:49  

Värdelöst beslut.

Kommunen bör inte hålla på med denna verksamhet. Privata aktörer kan driva bad om det finns en marknad.

Sälj egendomen till högstbjudande och sänk skatten med motsvarande belopp istället.

Anonym,  7 september 2008 kl. 16:56  

Jättebra beslut! Vi älskar Breviksbadet och vet att det skänker stor glädje till många här på östra Lidingö. Det vore nästan brottsligt att stycka av den natursköna marken runt det.

Tack, Paul!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP