2008-08-04

Debatten har gått överstyr

Att regeringen fullständigt har misslyckats med mediahanteringen och därmed opinionsbildningen runt FRA-lagen är väl tämligen uppenbart. Även i Allianspartiernas egna led finns en hel del kritiska röster, nu senast i dag i DN Debatt där 14 moderata kommunalpolitiker vill att regeringen ändrar lagen.

På ett sätt kan jag förstå mina kollegor. Frågan är svår och av hänsyn till nationens säkerhet kan varken regeringen eller Försvarets Radioanstalt berätta allt. Det ligger ju i sakens natur, men det underlättar inte precis för en saklig debatt där istället liberala bloggare, journalister och oppositionspolitiker tar ut svängarna rejält.

Samtidigt måste man inse att det man gör på nätet faktiskt är lika öppet som att skicka ett vykort eller föra ett samtal på en krog. Även om det inte är avsett för vem som helst kan det fasktiskt hända att någon annan ser eller lyssnar på det du kommunicerar. Och detta alldeles oberoende av om FRA scannar av kommunikationen eller inte.

Varje gång jag använder Google dokumenterar de mitt beteende och anpassar sin annonsering därefter. ICA vet mer om sina kunders köpvanor än de själva tack vare de elektroniska avtryck som användandet av deras kundkort innebär. Detta är bara två exempel i en lång rad där vi frivilligt lämnar ifrån oss elektroniska fotavtryck, förmodligen utan att ens reflektera över det.

Använder jag min arbetsgivares mailsystem inte bara kan utan faktiskt får denne läsa det som skrivs. Och alla vi som har ett hotmail-konto är inte mer skyddade än vad Microsoft låter oss vara.

Någonstans på vägen tycker jag att den här debatten har spårat ur. I "alla tider" har FRA avlyssnat radiotrafik och det innebär faktiskt att mobilsamtal och även fast telefoni som går över radiolänk riskerar att fastna i FRA:s nät - och det utan några protester från allmänheten.

Dilemmat är (och det gäller även dagens signalspaning i luften) att militär trafik blandas med privata mail och telefonsamtal. Det gäller såväl dagens radiospaning i luften som den framtida spaningen i kabel.

Det går inte, som vid brottsbekämpande avlyssning av en specifik telefon eller dator, att i förväg definiera vilka datorer, telefoner eller personer som ska avlyssnas utan man måste helt enkelt spana på hela informationsflödet. Annars blir verksamheten meningslös. Däremot går det att definiera sökbegrepp som fokuserar på värdefull underrättelseinformation och inte på privat mailkorresepondens eller porrsurfning på nätet. Och framförallt går det att skapa ett regelverk för hur den överskottsinformation som ändå kommer fram ska hanteras.

När den radiobaserade kommunikationen i allt större omfattning läggs över på kabel är det faktiskt fullt rimligt att vi har en lagstiftning som följer efter. Om man inte är så naiv att man tror att Sverige kan klara sig utan militär underrättelseverksamhet eller så ideologiskt fastlåst att man inte bryr sig bara ens egna mail inte passerar en sökmotor så inser nog de flesta det här när de tänker efter.

Samtidigt går det inte att bortse ifrån integritetsaspekten. Lösningen därvidlag är dock inte att avstå från signalspaning, varken i luften eller i kabel, utan att ta fram ett regelverk och inrätta kontrollinstanser som stärker integritetsskyddet. Så här långt tycker jag att försvarsministern har visat en stor öppenhet för att förbättra lagen på det området. N'är regeringen i höst återkommer med sina kompletterande förslag hoppas jag att vi kan ha en mer sansad debatt på det här området.

Övriga källor: DN DN2 DN3 SvD SvD2 SvD Brännpunkt Aftonbladet Aftonbladet2

4 kommentar(er):

Grottolle 5 augusti 2008 kl. 16:28  

Med ditt sätt att tänka så skulle det inte vara något fel om posten öppnar alla brev du får och kollar vad du skrivit. Är det inte ni moderater som har varit väldigt fördömmande över gamla DDR med rätta. Men nu vill ni införa samma kontrollsystem över medborgarna som dom hade.

Anonym,  5 augusti 2008 kl. 21:34  

FRA är inte en fråga för Riksdagen. Det är en fråga för Försvaret. Riv upp FRA-lagen. Tillsätt en Ny Försvarsminister.

Per Hagwall 5 augusti 2008 kl. 22:31  

Hej Paul!

Visst lämnar vi elektroniska avtryck vart vi går, men det är ju inom dessa företag och organisationer vars tjänster vi använder oss av. Att jämföra detta med FRA-lagen är som att jämföra en apelsin med Globen. Båda är runda, men där slutar likheterna.

Staten spelar i en helt egen division, den har obegränsade möjligheter att samköra uppgifter och ett fullständigt enastående register av möjligheter att jävlas med den person den av någon anledning inte gillar.

Staten skall inte hota vår integritet, den skall skydda den.

Att FRA har avlyssnat privata telefonsamtal utan lagstöd och utan att allmänheten kände till det är faktiskt inte ett argument för att det var eller är okej.

Det är inte så att vi som är emot FRA-lagen är emot signalspaning. Det är en myt som sprids av lagens förespråkare. Vi är för en välfungerande underrättelsetjänst med inlag av signalspaning. Det vi säger är att FRA-lagen är helt fel lösning.

Det finns sätt att bedriva underrättelsetjänst utan att göra oacceptabla ingrepp i den personliga integriteten hos dem man säger sig skydda, det egna folket.

Storbritannien fälldes för en månad sedan i Europadomstolen för sin övervakningslag, som är mycket lik den svenska - men av mycket mindre omfattning...

Däremot har domstolen godkänt den tyska signalspaningslagen, som har ett helt annat skydd för den enskilde. Det finns alltså lösningar. Lösningen är inte att lappa och laga på en i grunden felkonstruerad FRA-lag

Jag hoppas att regeringen nu visar ett öppet sinne och tar till sig av kritiken. FRA-lagen bör aldrig träda i kraft, i stället bör en ny lag enligt tysk förebild utarbetas och förankras över blockgränsen.

Per Hagwall, ordförande Brommamoderaterna, undertecknare av det borgerliga uppropet mot FRA-lagen DN Debatt 22/7.

Anonym,  6 augusti 2008 kl. 00:41  

Paul,

Debatten har spårat ur, det håller jag med dig om. Men det absolut största skälet till att så har skett, är just regeringens överraskande dåliga hantering av frågan.

Då jag har varit mycket engagerad i debatten och läst det mesta som står att läsa om FRA, så vill jag i all ödmjukhet upplysa om att du nog inte är så välunderrättad i den här frågan. Jag ska ta några exempel där ditt resonemang haltar betänkligt:
Det man gör på internet är inte alls "lika öppet som att skicka ett vykort eller föra ett samtal på en krog". Det skulle ta för lång tid att förklara för dig varför så inte är fallet, men ta upp frågan med nån datorkunnig så får du höra varför.

Du skriver också att man måste spana på hela informationsflödet, "annars blir verksamheten meningslös". Detta är ju också helt felaktigt, och tillbakavisas av det faktum att man just spanar på organisationer och personer i denna verksamhet. Eller tror du man sitter och rattar in radioamatörerna i Åmål dagligen på FRA?

Du har dessutom blandat ihop FRA med militär underrättelseverksamhet, något MUST med ett visst stöd sköter. Detta är inte FRA:s uppgift och MUST lyder dessutom under en annan lagstiftning.

Slutligen blandar du ihop avlyssning med signalspaning, vilket är ett vanligt misstag bland förespråkarna, Paul. Du är inte ensam om att göra den blundern.

Salig är den oförstående. Men vill du blogga om FRA med lite större auktoritet, så föreslår jag en liten påläsning innan nästa inlägg. Det finns en uppsjö av information, bland annat på frapedia.se och svartmandag.se. Även undertecknad har en del matnyttigt i frågan.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP