2008-08-08

Svårt med statistiken

Lidingö Tidning skriver idag att enligt den senaste befolkningsprognosen väntas befolkningen öka med drygt 3 000 personer de närmaste 15 åren.

Det är dock inte korrekt, utan som den vaksamme läsaren kan se i artikeln väntas befolkningen öka från 42 710 vid senaste årsskiftet till 44 956 år 2022, dvs med drygt 2 000 invånare istället.

Dessutom drar tidningen slutsatsen att eftersom andelen i förvärvsarbetande ålder (19-64) minskar blir det färre skattebetalare som kan vara med och betala för den kommunala service färre.

Inte heller det är sant då ökningen istället ligger på åldersgruppen över 65 år (andelen barn är i princip oförändrad) och även pensionärer faktiskt betalar skatt.

Det är inte så lätt med siffror och statistik alla gånger...

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP