2008-08-08

Dålig stil av Lars U Granberg (s)

Igår hade LSS-kommittén sitt sista sammanträde. Förslaget ska presenteras för folkhälsominister Maria Larsson den 29 augusti och direkt därefter offentliggöras på en presskonferens.

Men en av de socialdemokratiska ledamöterna, riksdagsmannen Lars U Granberg, kunde inte hålla sig offentliggörandet om 3 veckor. Nej, mitt under pågående sammanträde går han ut för att, visar det sig efteråt, låta sig intervjuas av Rapport.

I intervjun kritiserar han de kostnadsdämpningar som han själv har ställt sig bakom på sammanträdet (och som dessutom utgår från direktiv från den tidigare, socialdemokratiska regeringen). Dessutom kallar man det för besparingar i reportaget, fast det handlar om förslag som syftar till att dämpa den framtida kostnadsutvecklingen vilket är en avsevärd skillnad.

Vidare insinuerar Granberg att kommittén inte är enig i sitt förslag till ändringar i huvudmannaskapsfrågan, vilket är fullständigt felaktigt. Det enda socialdemokraterna har reserverat sig emot är kommitténs förslag att ändringarna i huvudmannaskap ska följas upp och utvärderas framöver.

Efter mycket komprommissande från samtliga partier föreslår en enig kommitté att staten tar över finansieringsansvaret för personlig assistans, medan kommunerna även fortsättningsvis får ansvara för övriga LSS-insatser.

Det är ingen hemlighet att vi moderater vill förstatliga hela LSS (liksom att vissa andra partier istället vill kommunalisera även den personliga assistansen), men har vi i utredningen enats om en kompromiss får man väl ändå stå upp för den och inte springa till Rapport och beklaga sig det första man gör.

Lars U Granbergs agerande är oförskämt mot övriga ledamöter i kommittén och vittnar om en mycket dålig stil.

1 kommentar(er):

Anonym,  8 augusti 2008 22:37  

Det är skoj att se hur (s) har tagit LSS till sej. Ursprunget är ju borgerligt.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP