2008-08-19

Aftonbladet skjuter sig själva i foten

När Aftonbladet beskriver landets friskolor som elitskolor skjuter de verkligen sig själva i foten, för är det någon reform som har betytt mycket för elever till föräldrar med vanliga inkomster för att inte tala om invandrarbarn är det just friskolereformen.

Tack vare förbudet mot att ta ut avgifter och kravet på att urval endast får ske baserat på kötid är inte längre de privata skolorna ett reservat för de besuttna, utan alla barn har möjlighet att söka till dessa skolor. Dessutom har friskolorna betytt oerhört mycket även för de kommunala skolornas utveckling. Konkurrens är bra.

Aftonbladet skriver indignerat om att var tredje statsråd har barn i friskola, men som P J Anders Linder så klokt påpekar i Svenska Dagbladet går var tredje gymnasieelev och vart femte grundkolebarn i stockholm i friskola. Detta om något visar att friskolor är till för alla.

PS Det skulle vara kul att veta hur många av Aftonbladets anställda som har egna barn i friskolor...

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP