2008-08-20

Befriande klarspråk

I en mycket skarp och välformulerad debattartikel i Expressen kritiserar Elisabeth Höglund, som nyligen lämnade sin tjänst som reporter på Aktuellt, sina forna kollegor och då särskilt SVT:s meterologer som hon menar inte objektivt bevakar klimatfrågan utan själva deltar i debatten och personligen tar ställning i frågan.

Kritiken är anmärkningsvärd, men inte desto mindre riktig. Jag har själv lyssnat på föredrag av chefsideologen, förlåt metrologen, Pär Holmgren (har även titeln klimatstrateg på SVT!!!) och pratat klimatfrågan med den nya chefen Helen Johansson och ytterligare en av SVT:s meterologer. Det råder ingen som helst tvekan att de har tagit tydlig ställning i en fråga som faktiskt inte är vetenskapligt bevisad.

SVT har t.o.m. en "faktasida" där bara klimathotets förespråkares syn presenteras. Hur hänger detta ihop med SVT:s uppdrag att vara objektiv och opartisk?

Elisabeth Höglund avslutar sin krönika med följande rader:

Växthuseffekten och dess orsaker har alltså blivit en etablerad sanning, ett vetenskapligt faktum – trots att många klimatforskare själva betonar, att alla statistiska framtidsberäkningar och tänkta klimatmodeller måste tolkas med stor försiktighet, eftersom dessa alltid är mycket osäkra. Det är dags nu att kritiskt börja granska även före detta vicepresidenter och klimatforskare. Jag påstår inte, att allt som sagts om klimatförändringarna har varit lögn men allt behöver heller inte vara sant.

Det är ett befriande klarspråk som verkligen fångar pudelns kärna. Jag kunde inte ha uttryckt det bättre själv.

Man kan inte bortse från de larmrapporter som FN:s klimatpanel presenterar, men heller inte de som ifrågasätter dessa rön. Vetenskap är ingen demokratisk process där man röstar fram sanningen utan varje dag upptäcker forskare något nytt som man inte visste tidigare. Det som var en etablerad "sanning" igår kan helt omkullkastas imorgon när man upptäcker något nytt. Om SVT ska ha kvar någon trovärdighet i sin bevakning av klimatfrågan måste man faktiskt ta sitt public service-uppdrag på allvar och vara öppen för andra slutsatser. Det är man inte idag.

Övrig källa: Expressen

3 kommentar(er):

Anonym,  20 augusti 2008 16:32  

I Expressen säger Pär Holmgren:

"Ska vi varenda gång när vi säger att jorden är rund också ta fram någon som tycker att jorden är platt?"

Så klart inte, för det är de facto bevisat. Däremot borde Holmgren tänka på att det en gång i tiden var en majoritetsuppfattning att jorden faktiskt var platt och det var att häda (vilket var straffbart) att påstå att jorden var rund.

Leif Nixon 20 augusti 2008 22:51  

Paul, du skriver "Det råder ingen som helst tvekan att de har tagit tydlig ställning i en fråga som faktiskt inte är vetenskapligt bevisad."

Vad tycker du "vetenskapligt bevisad" betyder? Vad skulle få dig övertygad? Är evolutionen "vetenskapligt bevisad"? Relativitetsteorin? Newtons lagar?

magnus 21 augusti 2008 22:09  

Leif Nixon. Det är inte mig du frågar, men om jag ändå får svara är det du nämner bevisat.


Att CO2 ger ett mycket varmare klimat, eller att CO2 styr klimatet är i hög grad motbevisat samt har aldrig varit bevisat.

Grunderna för IPCC:s teori (bl a färstärkning) är falsifierade i pee reviewed forskning som släppts senaste åren och kommer att fortsätta att släppas.

Detta medan andra teorier vinner mark där empiri visar att de är korrekta och hållbara.

Om vi bara tar IPCC:s så kallade hockeklubbskurva var en stor skandal som de var tvugna att lansera för att deras hypotes skulle vara trovärdig, men den utarbetades på ett medvetet rent bluffaktigt sätt. Här är en några veckor gammal artikel om den grafen, med delvis nya uppgifter samt både spännande och initierad.

Om du är intresserad av att gräva i vetenskapen kring klimatet, gör det! (Kolla gärna även i min blogg "En kättares notiser..." under namnlänken här.)

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP