2008-08-22

En chef kan aldrig delegera sitt ansvar

Man kan delegera sina arbetsuppgifter, men aldrig sitt ansvar. Det brukar vara en av ingredienserna i ett framgångsrikt ledarskap. Dessvärre tycks inte det vara normgivande i försvaret som, när något går snett, oftast lägger ansvaret så långt ner man kan - gärna på en värnpliktig.

Så också denna gång, när försvaret har utrett olyckan utanför Utö i maj då en värnpliktig omkom efter att ha blivit skjuten i magen, så läggs skulden på båtchefen.

  • trots att den värnpliktige båtchefen har lytt en direkt order från sin plutonchef, en yrkesofficer, om att åka in i det avlysta området.
  • trots att de värnpliktiga menar att ingen har sagt att vissa order inte skulle lydas och att försvarets säkerhetschef aldrig hört talas om att man blandar riktiga order med "låtsasorder" i en övning med skarp ammunition.
Alla som har gjort lumpen känner till devisen En soldat ska inte tänka utan bara lyda order. Det är naturligtvis en skämtsam och grov förenkling, men det ligger ändå rätt mycket i uttrycket.

Ska man få tiotals, hundratals och tusentals man att agera rätt i farliga lägen och pressade situationer där samverkan är A och O finns det naturligtvis inte så mycket utrymme att på klassiskt svenskt MBL-manér börja diskutera och ifrågasätta utan man måste göra som man blir tillsagd.

Men det bygger också på att de som är överordnade fattar kloka beslut och att de underlydande litar på sina officerare. Den dagen det förtroendet sviktar är man farligt ute och när officerare inte tar ansvar för dåliga eller felaktiga beslut utan skyller på de värnpliktiga bidrar man starkt till att urholka det förtroendet.

Källor: DN SvD Aftonbladet

3 kommentar(er):

Anonym,  23 augusti 2008 kl. 11:07  

Kolla fakta! Båtchefen var inte värnpliktig vilket du refererar till.
Han var liak mycket anställd som alla andra. Det är en toklningsfråga och vårat moderna försvar ser annorlunda ut idag än för 10 tom 5 år sedan. En tragisk händelse som för alla inblandade har varit traumatisk och vi sätter oss till doms över hela Försvarsmakten. Vi kanske skall avvakta och se hur det löser sig först?

Paul Lindquist 23 augusti 2008 kl. 17:01  

SvD skriver "På stridsbåten tog de värnpliktiga emot ordern och rapporterade över radion att de uppfattat den. De följde ordern och körde iväg med båten"

Anonym,  5 september 2008 kl. 18:10  

Den som orsakade dödsfallet är ju staten, iom att den förslavar människor ("värnplikten").

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP