2010-05-04

33:e plats - men bättre kan vi

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av det lokala företagsklimatet. Lidingö hamnar i år på 33:e plats av 290 kommuner. Ett sammantaget mycket högt betyg, men samtidigt är det en besvikelse att vi tappat 23 placeringar sedan förra året.

Vanligtvis brukar Lidingö ligga bland de 10 främsta kommunerna, men för fem år sedan sjönk vi också, den gången till 44:e plats för att året därefter åter klättra upp på tio-i-topp listan. Det året hade vi gett bygglov för en ny Willy's matbutik, vilket öns övriga livsmedelshandlare var mycket kritiska till. Det senaste året har vi tagit fram en detaljplan för en ny ICA-butik och, inte helt oväntat, är de andra handlarna inte så glada över den ökade konkurrensen den här gången heller. Finns det möjligen en koppling mellan att kommunen bidrar till ökad konkurrens och att de befintliga företagarna uppfattar detta som en försämring av näringslivsklimatet?

Om man ser till de objektiva faktorerna är förändringarn med ett undantag små och snarast till Lidingös fördel. Andelen i arbete och nyföretagandet har båda förbättrats. Men andelen privata arbetsplatser har minskat från 34 stycken per 1000 invånare till 33, vilket försämrar vår placering med 17 platser för just den faktorn.

Det som däremot slår igenom rejält är hur företagarna uppfattar omgivningens syn på företagande. Allmänhetens attityd anses bara ha sjunkit marginellt, men kommunalpolitikernas, de kommunala tjänstemännens, skolans och framförallt medias attityder till företagande anses vara klart sämre i år än förra året. Har vi alla samfällt verkligen nedvärderat vår syn på företagande just detta år eller är det månne ett uttryck för ett missnöje om något annat? Eller beror det helt enkelt på det statistiska urvalet? Sammantaget är det nämligen inte mer än 60 företag som har svarat.

Likaså anser man att kommunens service till företagen har försämrats (om det verkligen är sant har vi all anledningen att rannsaka oss) medan man samtidigt tycker att vi är bättre på att tillämpa lagar och regler.

Något som verkligen förvånar är att vi har tappat 73 placeringar när det gäller företagarnas syn på el- och telenätet. Det kan omöjligen ha förändrats i någon större grad mellan de två senaste åren, men ändå så uppfattas det som mycket sämre av någon anledning.

När det gäller tillgången på kompetent arbetskraft 2009 tappar vi hela 90 placeringar, men det faktiska betyget är i det närmaste oförändrat. Istället har läget förbättrats i andra kommuner, sannolikt pga. den ökade arbetslösheten i många andra delar av landet.

Vad ska man då dra för slutsats om denna undersökning? Trots sina brister med ett mycket begränsat statistiskt underlag och där stor vikt läggs vid subjektiva åsikter snarare än objektiva faktorer, får man inte negligera signaler om att vi kan bättre.

Svaren representerar ändå vad just dessa företagare anser om företagsklimatet och det får vi absolut inte ignorera. Istället måste vi diskutera med lidingöföretagare och de lokala näringslivsorganisationerna vad vi kan göra för att förbättra det lokala näringslivsklimatet ytterligare så att det blir ännu lättare och än mer attraktivt att vara företagare på Lidingö.

Läs även: Kent Persson DN Lidingösidan

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP