2010-05-06

Rödgrön orättvisa 7 - Sämre möjligheter att bo och verka i glesbygden

De flesta experter är eniga om att höjd koldioxidskatt på bränslen är ett effektivt ekonomiskt instrument för att minska förbrukningen av fordonsbränsle. Men att höja koldioxidskatten samtidigt som man tar bort jobbskatteavdrag skulle drabba många i Sverige som är beroende av bilen för att ta sig till och från jobbet. Det skulle både göra det mindre lönsamt att arbeta och dyrare att ta sig till jobbet. Istället för en grön skatteväxling erbjuder vänsterpartierna enbart skattehöjningar.

Under nästa mandatperiod vill oppositionen se skattehöjningar på bensin med sammanlagt 49 öre + moms (= 61 öre. Det innebär att drivmedelskostnaden för genomsnittsbilisten skulle öka med över 600 kronor per år. För den som har en dieselbil uppgår de ökade drivmedelskostnaderna för genomsnittsbilisten till ungefär 1 200 kronor per år.

Sverige är ett stort land med långa avstånd. Skattehöjningar på bensin i kombination med att det blir mindre lönsamt att arbeta skulle få mycket allvarliga konsekvenser för människors möjligheter att bo och jobba i glesbygden. Familjer som behöver bilen för att ta sig över långa avstånd, skulle få kraftigt höjda kostnader.

Färre skulle ha råd att ta sig till jobbet. Fler skulle hamna i arbetslöshet. Glesbygden skulle avbefolkas ytterligare.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP