2010-05-28

Medierna klarar inte sitt uppdrag

I morse lyssnade jag på ett mycket intressant föredrag av en av Sveriges mest kända röster, nämligen Staffan Dopping. Staffan har sisådär en 25 års erfarenhet av radio- och tv med välkända program som Studio Ett, Nyhetsmorgon och Gomorron Sverige på sin meritlista.

Hans program i Radio Stockholm på 80-talet, bl a "Kaffe med Dopping" var en förebild för mitt eget radioprogram "Paulägg till frukost" som jag sände på Studentradion i Uppsala.

Efter sin långa journalistkarriär blev han informationsdirektör på Försvarsmakten och är numera kommunikationskonsult.

Anledningen till att han slutade med journalistik var att han hade kommit till insikt om dess brister när det gäller att allsidigt informera medborgarna om viktiga frågor och skeenden. Istället är fokus alltför inriktat på sensationer, skandaler och pseudohändelser.

Som exempel tog han sina egna erfarenheter från tiden på Försvarsmakten då man utan större medial uppmärksamhet gjorde en total omsvängning av verksamhetens inriktning från ett isolerat invasionsförsvar till ett insatsförsvar med aktivt deltagande i internationella insatser och militär samverkan inom EU och med Nato, medan förslaget att byta Försvarets logotype ledde till åtskilliga spaltmetrar.

Staffan Dopping menar att journalister sällan klarar av att se och beskriva förändringar som sker långsamt, oaktat att de kan ha mycket stor betydelse för samhällsutvecklingen. Inte heller lyckas de särskilt väl med att ge en allsidig bild av komplexa frågeställningar utan har som regel en komformistisk, förutbestämt syn som de förmedlar till läsarna/lyssnarna/tittarna, gärna med betoning av det negativa. Dessutom arbetar de ofta under tidspress vilket gör att de brister i kvalitet och faktakontroll.

Allt detta tillsammans gör att media inte klarar av sitt kanske viktigaste samhällsuppdrag, att ge medborgarna korrekt, relevant och vederhäftig information så att de i sin tur kan fatta kloka beslut.

1 kommentar(er):

Anonym,  28 maj 2010 kl. 21:34  

Att journalister i dagens läge är pressade av sina arbetsgivare att producera säljbara artiklar, som ofta blir av mindre god kvalité av olika orsaker, är väl ingen nyhet. Dom är ju direkt samhällsfarliga, speciellt TV-journalister, där genomslagskraften är som störst, och kan ljuga och gissa hur mycket som helst utan att få mothugg och skapa en snedvriden opinion.

"Kvälls-suddaren"

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP