2010-05-09

Rödgrön orättvisa 10 - Mindre stöd till elever med störst behov

Svenska elever lär sig ännu för lite i en internationell jämförelse. Flera av problemen har sitt ursprung i brister i grundskolan. Den elev som börjar gymnasiet utan att behärska grundläggande färdigheter som att skriva och räkna, kommer av naturliga skäl ha mycket svårt att kunna tillgodogöra sig undervisningen i gymnasiet.

Idag är det 11,2 procent av landets elever som inte når behörighet till gymnasiet.

Viktiga steg för att ta itu med problemen är att ha tidigare kunskapskontroller för att snabbt kunna sätta in åtgärder som extraundervisning för den som behöver det. Vänsteroppositionen säger nej till både tidigare betyg och nationella prov i årskurs tre i grundskolan.

Därmed säger de nej till en tydlig kunskapsuppföljning. Detta kommer att slå hårdast mot de elever som är i störst behov av extra stöd och hjälp.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP