2010-05-10

Rödgrön orättvisa 11 - Större kunskapsskillnader mellan elever på gymnasiet

Alliansregeringens förslag om en ny gymnasieskola innebär att gymnasiet delas upp i en teoretisk och en yrkesexamen. Alla elever ges rätten att läsa in högskolebehörighet, men ingen kommer längre att tvingas.

Vänsteroppositionen vill däremot behålla dagens gymnasieskola, där alla elever tvingas läsa enligt samma mall för att nå högskolebehörighet. Resultatet av Göran Perssons gymnasiereform från 1990 var förödande - S, V och MP talar gärna om en skola för alla men verkligheten är att dagens gymnasieskola är en gigantisk utslagningsmaskin.

Det har blivit ett gymnasium för två tredjedelar, en tredjedel slås varje år ut. Det är ca 30 000 elever varje år i 15 års tid som har slagits ut. Det är lika mycket som ett Eslöv om året eller tre Oxelösund varje år som inte går ut gymnasiet.

När skolan misslyckas med sitt kunskapsuppdrag ökar även ungdomsarbetslösheten och utanförskapet.

Detta var den sista av elva rödgröna orättvisor för den här gången, men jag får säkert anledning att återkomma.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP